Verhuizingen Zwolle naar huishoudenspositie 2012-2016

Saldo van vestiging in en vertrek uit Zwolle van en naar andere gemeenten in Nederland, uitgesplitst naar alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen.
Totaal voor 2012 t/m 2016.