Geregistr. criminaliteit; soort misdrijf, regio (indeling 2016) 2005-2015

Geregistr. criminaliteit; soort misdrijf, regio (indeling 2016) 2005-2015

Soort misdrijf Regio's Perioden Geregistreerde misdrijven Totaal geregistreerde misdrijven (aantal) Opgehelderde misdrijven Totaal opgehelderde misdrijven (aantal) Geregistreerde verdachten Totaal geregistreerde verdachten (aantal)
Misdrijven, totaal Nederland 2015* 962.630 219.895 283.510
1 Vermogensmisdrijven Nederland 2015* 607.425 78.825 110.245
1.1 Diefstal/verduistering en inbraak Nederland 2015* 544.100 65.790 89.855
1.1.1 Diefstal en inbraak met geweld Nederland 2015* 9.615 2.910 4.960
1.1.2 Diefstal en inbraak zonder geweld Nederland 2015* 534.485 62.880 84.890
1.2 Bedrog Nederland 2015* 37.400 2.190 3.435
1.2.1 Oplichting Nederland 2015* 35.735 1.805 2.780
1.2.2 Flessentrekkerij Nederland 2015* 190 115 135
1.2.3 Bedrog (overig) Nederland 2015* 1.475 265 525
1.3 Valsheidsmisdrijf Nederland 2015* 17.115 4.150 6.440
1.3.1 Muntmisdrijf Nederland 2015* 2.410 1.115 1.630
1.3.2 Valsheid in zegels en merken Nederland 2015* 215 120 220
1.3.3 Valsheid in geschriften Nederland 2015* 14.495 2.915 4.590
1.4 Heling Nederland 2015* 6.580 5.910 9.010
1.5 Afpersing en afdreiging Nederland 2015* 1.540 355 615
1.6 Bankbreuk Nederland 2015* 155 50 140
1.7 Witwassen Nederland 2015* 535 380 755
1.8 Vermogensmisdrijf (overig) Nederland 2015* 0 0 0
2 Vernielingen, misdr.openb.orde/gezag Nederland 2015* 121.995 22.530 32.910
2.1 Vernieling en beschadiging Nederland 2015* 101.630 11.420 15.020
2.1.1 Vernieling aan auto Nederland 2015* 47.560 3.170 4.240
2.1.2 Vernieling aan openbaar gebouw Nederland 2015* 1.455 420 565
2.1.3 Vernieling middel openb.vervoer Nederland 2015* 815 130 190
2.1.4 Dierenmishandeling Nederland 2015* 0 0 0
2.1.5 Vernieling, beschadiging (overig) Nederland 2015* 51.800 7.700 10.020
2.2 Openbare orde misdrijf Nederland 2015* 11.530 6.500 12.670
2.2.1 Openlijke geweldpleging Nederland 2015* 4.770 2.950 8.370
2.2.1.1 Openlijk geweld tegen persoon Nederland 2015* 3.895 2.300 6.360
2.2.1.2 Openlijk geweld tegen goed Nederland 2015* 875 650 2.010
2.2.2 Huisvredebreuk Nederland 2015* 2.325 1.765 2.025
2.2.3 Lokaalvredebreuk Nederland 2015* 430 385 470
2.2.4 Computervredebreuk Nederland 2015* 2.175 100 155
2.2.5 Discriminatie Nederland 2015* 425 145 200
2.2.6 Openbare orde misdrijf (overig) Nederland 2015* 1.400 1.160 1.450
2.3 Brandstichting/ontploffing Nederland 2015* 4.870 885 1.335
2.4 Openbaar gezag misdrijf Nederland 2015* 3.965 3.725 3.885
2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel Nederland 2015* 2.395 2.380 2.455
2.4.2 Wederspannigheid Nederland 2015* 845 825 865
2.4.3 Valse aangifte Nederland 2015* 440 290 315
2.4.5 Verblijf ongewenste vreemdeling Nederland 2015* 65 65 65
2.4.6 Openbaar gezag misdrijf (overig) Nederland 2015* 225 170 190
3 Gewelds- en seksuele misdrijven Nederland 2015* 90.880 54.645 66.185
3.1 Mishandeling Nederland 2015* 47.695 31.160 37.625
3.2 Bedreiging en stalking Nederland 2015* 30.685 17.770 20.520
3.2.1 Bedreiging Nederland 2015* 27.760 16.230 18.975
3.2.2 Stalking Nederland 2015* 2.925 1.540 1.545
3.3 Seksueel misdrijf Nederland 2015* 7.355 2.835 3.650
3.3.1 Aanranding Nederland 2015* 1.670 630 775
3.3.2 Verkrachting Nederland 2015* 1.195 390 550
3.3.3 Schennis der eerbaarheid Nederland 2015* 1.430 820 860
3.3.4 Ontucht met minderjarige Nederland 2015* 800 325 430
3.3.5 Pornografie Nederland 2015* 555 270 465
3.3.6 Ontucht met misbruik van gezag Nederland 2015* 515 210 250
3.3.7 Seksueel misdrijf (overig) Nederland 2015* 1.185 190 320
3.4 Levensmisdrijf Nederland 2015* 3.175 2.100 3.100
3.5 Vrijheidsbeneming/gijzeling Nederland 2015* 415 220 415
3.6 Mensenhandel, mensensmokkel Nederland 2015* 580 235 440
3.7 Geweldsmisdrijf (overig) Nederland 2015* 970 325 435
4 Misdrijven WvSr (overig) Nederland 2015* 10.805 7.230 7.940
5 Verkeersmisdrijven Nederland 2015* 108.465 36.860 37.195
5.1 Verlaten plaats ongeval Nederland 2015* 77.570 6.920 7.075
5.2 Rijden onder invloed Nederland 2015* 27.095 26.660 26.680
5.3 Rijden tijdens ontzegging Nederland 2015* 1.210 1.210 1.205
5.4 Rijden tijdens rijverbod Nederland 2015* 95 95 95
5.5 Voeren vals kenteken Nederland 2015* 560 310 360
5.6 Joyriding Nederland 2015* 275 165 200
5.7 Weigeren blaastest/bloedonderzoek Nederland 2015* 305 305 305
5.8 Verkeersmisdrijf (overig) Nederland 2015* 1.355 1.195 1.275
6 Drugsmisdrijven Nederland 2015* 14.525 12.745 20.090
6.1 Harddrugs Nederland 2015* 7.385 6.795 9.610
6.2 Softdrugs Nederland 2015* 7.140 5.955 10.485
7 (Vuur)wapenmisdrijven Nederland 2015* 5.525 5.045 6.420
9 Misdrijven overige wetten Nederland 2015* 3.005 2.005 2.530
9.1 Militair misdrijf Nederland 2015* 40 30 30
9.2 Misdrijf (overig) Nederland 2015* 2.965 1.980 2.500
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over misdrijven die door de politie zijn geregistreerd. Behalve de absolute aantallen misdrijven zijn in de tabel ook de aantallen misdrijven per 1000 inwoners in de betreffende gemeente of regio opgenomen. Daarnaast bevat de tabel het aantal misdrijven dat inmiddels is opgehelderd en het aantal verdachten dat bij deze misdrijven is geregistreerd. De cijfers zijn uitgesplitst naar gemeente van plegen, regionale eenheid, soort misdrijf en jaar van melden.

De gegevens per gemeente worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 1 januari 2016.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2005-2013 zijn definitief.
De cijfers over 2014 en 2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 februari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio. Zie paragraaf 3.Toelichting onderwerpen

Geregistreerde misdrijven
Misdrijven, door de politie vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal.
Totaal geregistreerde misdrijven
Aantal in het verslagjaar geregistreerde misdrijven.
Opgehelderde misdrijven
Misdrijven waarbij tenminste één verdachte bij de politie bekend is, ook al is deze voortvluchtig of ontkent hij/zij het strafbare feit te hebben gepleegd.
Totaal opgehelderde misdrijven
Aantal in het verslagjaar geregistreerde, opgehelderde misdrijven.

Per verslagjaar worden de geregistreerde misdrijven van dat jaar weergegeven. Gedurende drie jaar worden de nieuw opgehelderde misdrijven aan de cijfers toegevoegd. Naarmate een verslagjaar langer verstreken is, wordt het aantal in het verslagjaar geregistreerde opgehelderde zaken daardoor hoger. Daarom moet met de uitleg van het ophelderingspercentage voorzichtig worden omgegaan. In plaats van het percentage in één jaar kan beter de trend van het percentage worden bekeken.
Geregistreerde verdachten
Natuurlijke personen die worden verdacht van het plegen van een geregistreerd misdrijf.
Totaal geregistreerde verdachten
Totaal aantal verdachten dat geregistreerd is bij een in het verslagjaar geregistreerd misdrijf.