Invoer elektriciteit in 2006 opnieuw gestegen

In 2006 steeg de netto invoer van elektriciteit met 17 procent tot 77 PJ. Inmiddels is 22 procent van de door de afnemers verbruikte elektriciteit uit het buitenland afkomstig.

Minder elektriciteit geproduceerd

Het verbruik van elektriciteit steeg vorig jaar met 1,8 procent tot 346 PJ. Een steeds groter deel van de benodigde elektriciteit komt uit het buitenland. Vorig jaar is opnieuw meer elektriciteit ingevoerd. Tegelijkertijd daalde de netto elektriciteitsproductie door energiebedrijven in Nederland met 3 procent.

Invoer, productie en verbruik van elektriciteit

Invoer, productie en verbruik van elektriciteit

Lagere elektriciteitsproductie

Vooral de productie van elektriciteit in de grote centrales van de energiebedrijven was vorig jaar kleiner. De productie kwam uit op 232 PJ, 2,5 procent minder dan in 2005. Hierbij is 3 procent minder steenkool en steenkoolproducten en 6 procent minder aardgas verbruikt. Dit lagere verbruik is een gevolg van een efficiëntere inzet van de centrales.

Minder warmte bij decentrale opwekking

De hoeveelheid door energiebedrijven decentraal opgewekte elektriciteit bleef vrijwel onveranderd op 41 PJ. Door de sluiting van enkele grote industriële warmtekrachtinstallaties en een gewijzigde bedrijfsvoering bij andere, viel de geproduceerde warmte 20 procent lager uit. De bij decentrale opwekking verbruikte hoeveelheid aardgas was net zo hoog als in 2005. Om CO2-emissies te beperken, is de inzet van aardolieproducten met 19 procent verminderd. Overigens is bij de decentrale elektriciteitsopwekking het verbruik van aardolieproducten nog geen kwart van dat van aardgas.

In de industrie minder aardgas verbruikt

Niet alleen hebben de elektriciteitsproductiebedrijven minder aardgas verbruikt, ook in de industrie was het verbruik lager. Het aardgasverbruik kwam uit op 344 PJ, 6,5 procent minder dan in 2005. Het lagere verbruik is het gevolg van verminderde activiteit bij, en het sluiten van enkele zeer grote industriële gasverbruikers. Het aardgasverbruik van de overige afnemers bleef vrijwel onveranderd op 619 PJ.

Verbruik van aardgas

Verbruik van aardgas

Leendert Pleijsier

Bron: StatLine, Energiebalans, kerncijfers