Zoekresultaten

16 resultaten voor keyword:energiebalansen
16 resultaten voor keyword:energiebalansen

Energieverbruik per inwoner terug op niveau van 1970

In 2022 is het Nederlandse energieverbruik per inwoner verder gedaald naar 154 gigajoule. Daarmee is het verbruik ongeveer terug op het niveau van 1970, maar nog altijd 11 keer hoger dan in 1800.

Artikelen

Laagste energieverbruik in Nederland sinds 1990

In 2022 is in Nederland 10 procent minder energie verbruikt dan in 2021. In totaal werd 2732 PJ (petajoule) energie verbruikt: het laagste niveau sinds 1990. Het verbruik van aardgas daalde zelfs met...

Artikelen

Warmtemonitor 2019

Dit rapport beschrijft de warmtevoorziening in Nederland met speciale aandacht voor warmtenetten.

Artikelen

Minder steenkool en meer aardgas verbruikt in 2019

In 2019 was het energieverbruik 3 040 petajoule, ongeveer 2 procent minder dan een jaar eerder. Het steenkoolverbruik daalde met ruim 22 procent, de grootste afname sinds 2000. Het verbruik van...

Artikelen

Warmtemonitor 2017

Dit rapport beschrijft de warmtevoorziening in Nederland met speciale aandacht voor warmtenetten.

Artikelen

Energieverbruik gedaald in 2018

Het energieverbruik in Nederland was 3 100 petajoule in 2018, ongeveer 50 petajoule minder dan een jaar eerder

Artikelen

Energiebalans; kerncijfers, 1946-2016

Steenkool, aardolie, aardgas, elektriciteit en overige energiedragers. Winning, invoer, uitvoer, bunkers, voorraadmutaties en verbruik.

Cijfers

Minder winning, meer verbruik aardgas in 2016

Het energieverbruik is in 2016 met 2 procent gestegen tot 3131 petajoule.

Artikelen

Monitoring Warmte 2015

Monitoring energieverbruik voor warmte en warmtenetten

Publicaties

Revisie energiebalans 1990 tot en met 1994

Winning, internationale handel, omzettingen en verbruik van energie

Artikelen

Netto export aardgas 25 procent gedaald

In 2014 is de netto-export van aardgas met 25 procent gedaald ten opzichte van 2013. Het gasverbruik in Nederland daalde met 13 procent en er werd bijna 20 procent minder aardgas gewonnen. Met...

Artikelen

Het energieverbruik voor warmte afgeleid uit de Energiebalans, update 2010

Om warmte te produceren is energie nodig. In dit artikel staat hoe het energieverbruik voor warmte kan worden afgeleid uit de Energiebalans van het CBS.

Artikelen

Naar een complete energiebalans voor de landbouw

Dit artikel schetst wat er voor nodig is om de landbouw op te nemen in de nationale energiebalans. Tot op heden is de landbouw nog niet terug te vinden als aparte sector in de nationale energiebalans...

Artikelen

Energiebalans van Nederland: CBS versus IEA, Eurostat en UNFCCC

De fysieke energiehuishouding van Nederland wordt door het CBS beschreven in een zogenaamde energiebalans. Ook het statistische bureau van Europa (Eurostat) en het Internationaal Energieagentschap...

Artikelen