Verbruik van elektriciteit

Hiermee wordt het verbruik bedoeld door de industrie, transport, de huishoudens en door andere afnemers. Hieronder valt dus niet het verbruik door energiebedrijven, zoals olieraffinaderijen, cokesfabrieken, elektriciteitscentrales, energiedistributiebedrijven en bedrijven die aardgas of aardolie winnen.