Zoekresultaten

162 resultaten voor keyword:armoede
162 resultaten voor keyword:armoede

Pagina 1 van 7

Risico op armoede of sociale uitsluiting relatief laag in Nederland

Nederland kent in vergelijking met andere EU-landen weinig risico op armoede of sociale uitsluiting met 16,5 procent van de bevolking. In 2014 liep een kwart van de bevolking in de Europese Unie dit...

Artikelen

Armoedemonitor 2007

De Armoedemonitor 2007 bevat de meest actuele gegevens over armoede in Nederland. De gegevens zijn verzameld en geanalyseerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de...

Publicaties

Armoedesignalement 2012

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland.

Publicaties

Armoedesignalement 2011

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland.

Publicaties

Armoedemonitor

De armoedemonitor laat zien hoeveel financieel kwetsbaren in de gemeente gebruikmaken van gemeentelijke regelingen

Overig

Is armoede erfelijk?

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2009

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Economische crisis vertraagt behalen enkele doelen Europa 2020

De economische crisis heeft het lastiger gemaakt voor Nederland en andere leden van de Europese Unie om sommige doelen te halen die zij zichzelf gesteld hebben in het kader van de Europa...

Artikelen

Kans op armoede bij minderjarige kinderen (3e kwartaalrapport 2010 Landelijke Jeugdmonitor)

Deze 3e kwartaalrapportage van 2010 geeft een beeld van hoeveel minderjarige kinderen in Nederland opgroeien met een kans op armoede.

Artikelen

Armoederisico in 2017 toegenomen

Ontwikkelingen in (langdurige) armoede bij huishoudens

Artikelen

Meeste daklozen hadden al jaren een laag inkomen

Daklozen: laagopgeleide, niet-westerse, alleenstaande mannen in relatieve armoede; meesten niet dakloos na echtscheiding

Artikelen
Publicaties

Armoedesignalement 2013

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland.

Publicaties
Publicaties

Armoede en sociale uitsluiting 2015

In deze eerste uitgave van Armoede en sociale uitsluiting 2015 wordt de bevolking van Nederland in kaart gebracht die in welvaart en sociaal opzicht achtergebleven is bij de rest. CBS doet in deze...

Publicaties

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2009

Artikelen in dit nummer: Naar een arbeidsdeelname van 80 procent in 2016 - Belasting- en inkomensregelingen voor gezinnen met minderjarige kinderen - Thuiswerkers en vanuit-huiswerkers zijn vaak

Artikelen

Armoederisico in Nederland relatief laag

Het aantal huishoudens met financiële beperkingen is in ons land naar verhouding gering vergeleken met de meeste andere Europese landen.

Artikelen
Artikelen

Armoedeprobleem-cumulatie-gebieden, 2015

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2014

Cijfers

Armoedeprobleem-cumulatie-gebieden, 2016

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2016

Cijfers

Armoede is hardnekkig maar groei stabiliseert

Van alle huishoudens is de groep huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens in 2014 vrijwel gelijk gebleven aan 2013. Wel is het aandeel huishoudens dat al ten minste vier jaar van een...

Artikelen