© Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Databronnen en datakwaliteit

Databronnen

De volgende databronnen worden momenteel in VESDI gebruikt:

Steekproefdata en data op laag-regionaal niveau

Het CBS verzamelt ten behoeve van statistieken over het goederenvervoer over de weg data bij bedrijven. Nederlandse vrachtauto’s (inclusief trekkers voor oplegger) worden via een steekproef getrokken en er wordt gevraagd (laad- en los)gegevens aan het CBS aan te leveren middels een enquête of via XML (rechtstreeks uit Transport Management Systemen of andere systemen waarin ritgegevens zijn opgeslagen). Voor bestelauto’s geldt dat er een steekproef wordt getrokken en gegevens over het aantal ritten, afgelegde afstand, vervoerd gewicht en vervoersprestatie (ladingtonkilometers) alleen via een enquête worden aangeleverd.

De periode waarover gegevens verzameld worden, is 7 dagen voor vrachtauto’s en 3 dagen voor bestelauto’s. De steekproefperioden worden verdeeld over het gehele jaar gekozen. Gegevens worden pas opgenomen in VESDI na plausibiliteitschecks. Het bestelauto onderzoek is in deze vorm in 2021 voor de laatste keer uitgevoerd.

Bedrijven kunnen postcodes in de wegvervoerenquête (voor vrachtauto’s) specificeren (bij laden en lossen), maar ze mogen ook volstaan met alleen de plaatsnaam of gemeente. Voor de bedrijven die via XML aanleveren (ruim 100 grote beroepsvervoerders) geldt dat de laad- en losgegevens meestal op laag-regionaal detailniveau bekend zijn (PC6 of zelfs latitude-longitude niveau). Het CBS verricht binnen VESDI extra analyse en correctiewerk om de kwaliteit op een laag-regionaal niveau maximaal te krijgen. Voor de ritten waar slechts een plaatsnaam (laden en/of lossen) bekend is, wordt op basis van de ritten waar een lager detailniveau bekend is (PC6/PC4) een postcode toegekend via een evenredige verdeling.

Buitenlandse vervoerders

Het CBS krijgt op geaggregeerd niveau jaarlijks ook data geleverd van Eurostat met betrekking tot het vervoer van buitenlandse vrachtauto’s van, naar of binnen Nederland. Deze data is op COROP-niveau. Informatie over ritten uitgevoerd door buitenlandse vervoerders is toegevoegd door middel van ophoogfactoren voor schattingen op lager regionaal niveau.

Bestelauto’s

Bestelautogegevens zijn voor statistiekjaar 2019 tot en met 2021 beschikbaar in VESDI. Van deze tabel kan geen update worden geleverd voor 2022 en 2023, omdat de bestelauto-enquête niet is uitgevraagd in deze jaren. In het kader van doorontwikkeling van VESDI is in 2023 een ontwikkelproject opgestart voor het onderzoeken van alternatieve databronnen van bestelauto informatie.