Nieuwsbrief verkeer en mobiliteit, juli 2022

Thumbnail thema verkeer en vervoer

Welkom bij de nieuwsbrief verkeer en mobiliteit van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze nieuwsbrief verschijnt 2x per jaar.
In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over onder andere voertuigkilometers, OV-check-ins en het aantal verkeersdoden. Ook kunt u hier meer lezen over de wijzigingen in de statistiek over het motorvoertuigenpark.

Wij wensen u veel leesplezier!

Aantal elektrische bromfietsvoertuigen met 36 procent gestegen in 2021

Het aantal elektrische voertuigen met een bromfietskenteken is opnieuw gestegen. Op 1 januari 2022 waren dit er bijna 2,5 keer zoveel als drie jaar daarvoor. Hiermee is 9 procent van alle bromfietsvoertuigen elektrisch. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht.

Geparkeerde huurscooters 

Wijziging motorvoertuigenpark per 2022

De cijfers van het motorvoertuigenpark zijn gebaseerd op informatie van de Basis Registratie Voertuigen (BRV) of beter bekend als de kentekenregistratie van RDW. Met behulp van deze registratie worden tellingen gemaakt van gekentekende voertuigen.

Vanaf 1 januari 2022 maakt het CBS gebruik van een verbeterde selectiemethode voor het maken van deze tellingen. Bij de tellingen van de motorvoertuigen actief worden de gekentekende Nederlandse voertuigen op 1 januari, die gedurende (een deel van) het jaar ervoor mochten deelnemen aan het verkeer op de openbare weg, meegenomen. Voertuigen die in het gehele voorafgaande jaar niet verzekerd zijn geweest en dus niet hebben mogen rijden, zijn uitgesloten. In de verouderde selectiemethode werden naast de actieve voertuigen ook enkele, maar niet alle niet-verzekerde voertuigen meegenomen. Het totaal aantal motorvoertuigen is op basis van de nieuwe selectiemethode ongeveer 2 procent lager dan voorheen; dit percentage verschilt per type voertuig. In het methoderapport worden de verschillen tussen de oude en de nieuwe selectiemethode van afgelopen jaren uitgelegd en gekwantificeerd.

Deze verbeterde selectie actieve voertuigen wordt gebruikt vanaf 2022 en is met terugwerkende kracht beschikbaar voor de jaren vanaf 2019. Cijfers op basis van deze populatie zijn op StatLine terug te vinden voor motorvoertuigen en voor bromfietsen.

Naast de cijfers motorvoertuigen actief zijn ook vanaf 2022 cijfers over het motorvoertuigenpark totaal beschikbaar. Motorvoertuigen totaal betreft voertuigen met een Nederlands kenteken op 1 januari, ongeacht of deze gedurende het voorgaande jaar toegestaan waren deel te nemen aan het verkeer op de openbare weg. Motorvoertuigen totaal bevat dus naast de actieve voertuigen ook niet-verzekerde voertuigen.

De cijfers Motorvoertuigen totaal zijn niet op StatLine beschikbaar, maar wel in een maatwerktabel. Indien andere uitsplitsingen gewenst zijn, zijn deze op aanvraag beschikbaar via verkeer@cbs.nl.

De reeks StatLine-tabellen op basis van de oude selectiemethode is verplaatst naar het archief. Deze reeks is weliswaar nog beschikbaar, maar wordt in de toekomst niet meer bijgewerkt.

Autokilometers nog niet terug op pre-corona niveau

Nederlandse personenauto’s legden in 2021 in totaal 103,4 miljard kilometer af in binnen- en buitenland. Dat is 2,8 procent meer dan een jaar eerder. Ondanks deze stijging was het aantal afgelegde kilometers nog altijd lager dan voor de coronapandemie. In 2019 werd er 122,5 miljard kilometer gereden met de auto, 18,5 procent meer dan in 2021. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht.

De voorlopige cijfers over de verkeersprestaties van 2021 zijn hier te vinden. De reguliere cijfers volgen in het vierde kwartaal.

Verkeer in Rotterdam gezien vanaf de Red Apple

Aantal check-ins openbaar vervoer nog niet terug op oude niveau

In mei 2022 werd er 83,5 miljoen keer met de OV-chipkaart ingecheckt in het openbaar vervoer. Dit was 64 procent meer dan in dezelfde maand in 2021, en 23 procent minder dan in mei 2019. De maand met de meeste check-ins sinds het begin van de coronamaatregelen was maart 2022. Dit blijkt uit de meest recente cijfers over inchecktransacties met de OV-chipkaart, samengesteld door het CBS en Translink. In dit nieuwsbericht leest u meer over het aantal check-ins in het openbaar vervoer. Cijfers over het (gebruik van het) openbaar vervoer zijn ook terug te vinden in de ov-monitor.

Check-ins in het openbaar vervoer
check-ins per maand (x mln)2019 (x mln)2020 (x mln)2021 (x mln)2022 (x mln)
jan121,6115,634,755,2
feb109110,334,368,8
mrt124,762,348,785,6
apr111,815,84782,6
mei108,623,550,983,5
jun106,636,260,4
jul8644,252,6
aug74,843,651,1
sep120,562,381,1
okt123,750,282,1
nov122,352,380,9
dec124,743,164,3
Bron: CBS, Translink

Het CBS is al enige tijd in gesprek met verschillende organisaties binnen de openbaar vervoerswereld over hoe de OV-data op een goede manier kan worden ontsloten. Meer hierover is te lezen in dit artikel.

Minder verkeersdoden in 2021

In 2021 kwamen in Nederland 582 mensen om het leven door een verkeersongeval. Dat zijn 28 verkeersdoden minder dan in 2020 en het laagste aantal sinds 2015. Het aantal mensen dat verongelukte op de motor en de bromfiets nam toe, het aantal dodelijke slachtoffers op de fiets en in de auto verminderde. De meeste dodelijke verkeersslachtoffers vielen in Zuid-Holland en Gelderland. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht.

Verkeersdoden, wijze van vervoer
 20212020
Fiets207229
Personenauto175195
Motor5244
Bromfiets/Snorfiets4933
Voetganger4341
Scootmobiel3234
Bestel-/Vrachtauto1423
Overig1011

Mobiliteit onderdeel van ‘brede welvaart’

In de publicatie Brede welvaart & de Sustainable Development Goals wordt de ontwikkeling van de welvaart in Nederland in brede zin inzichtelijk gemaakt. Met betrekking tot mobiliteit komt in de beschrijving van Brede Welvaart in het hier en nu tijdverlies door files en vertraging aan bod. Daarnaast is te zien hoe Nederland presteert op het gebied van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Eén van de SDG’s die aan bod komen, is infrastructuur en mobiliteit. Dit jaar zijn er enkele aanpassingen gedaan aan de bijbehorende indicatoren. Zo wordt nu het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN) gebruikt bij het berekenen van de indicatoren over reizigerskilometers afgelegd per fiets, auto en ov. Waar in voorgaande edities alleen naar de trein is gekeken, zijn nu alle vormen van ov (trein, bus, tram en metro) meegenomen.

Ruim 10 miljoen luchtvaartpassagiers in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2022 reisden 10,1 miljoen luchtvaartpassagiers van en naar de vijf luchthavens van nationaal belang in Nederland. Dat is bijna 5 keer zoveel als in het eerste kwartaal van 2021. Ook het aantal vluchten in het handelsverkeer nam toe: 40,7 duizend in het eerste kwartaal van 2021 tegen 91,6 duizend in het eerste kwartaal van 2022. In dit nieuwsbericht leest u meer over de ontwikkelingen in de luchtvaart in het eerste kwartaal.

Vervoerde passagiers van en naar de 5 nationale luchthavens
Kwartaal2019 (x mln)2020 (x mln)2021 (x mln)2022 (x mln)
eerste kwartaal17,113,72,110,1
tweede kwartaal21,80,93,9
derde kwartaal23,15,512,0
vierde kwartaal19,23,611,1

Project: gebruikslocatie zakelijke auto’s in beeld

Met het oog op laadinfrastructuur wordt het steeds belangrijker om een beeld te krijgen van de locatie van elektrische voertuigen. Elektrische personenauto’s zijn vaak in zakelijk bezit, en in de registratie van RDW is alleen de locatie van de juridische eigenaar bekend (bijv. een lease bedrijf), niet de locatie van de daadwerkelijke gebruiker van het voertuig.

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft het CBS een methode ontwikkeld om de daadwerkelijke gebruikslocatie ofwel de standplaats van zakelijke personenauto’s zo goed mogelijk te schatten. Doormiddel van een koppeling van verschillende informatiebronnen wordt voor zoveel mogelijk voertuigen de gebruiker achterhaald. Op basis hiervan worden naast de provinciecijfers op basis van de locatie van de eigenaar nu ook provinciecijfers op basis van de locatie van de gebruiker gepubliceerd. Ook is er een rapport over de methode beschikbaar.

Minder autorijbewijzen verstrekt dan voor coronacrisis

Ruim 11,4 miljoen personen waren op 1 januari 2022 in het bezit van een Nederlands autorijbewijs. Dat is ongeveer evenveel (0,1 procent meer) als een jaar eerder. In 2021 werden er 7,8 procent meer nieuwe autorijbewijzen afgegeven dan een jaar eerder. In totaal kwamen er 178 duizend nieuwe autorijbewijshouders bij. Wel is dit nog altijd 17,7 procent minder dan in het jaar vóór de coronapandemie. In dit nieuwsbericht leest u meer over de invloed van de coronapandemie op de het rijbewijsbezit.

Personen met een nieuw autorijbewijs naar afgiftemaand
maand2019 (x 1 000)2020 (x 1 000)2021 (x 1 000)
jan18,40817,3240,412
feb18,11016,7040,177
mrt19,24910,47713,023
apr18,5730,41619,830
mei20,4181,60717,668
jun17,54614,15820,517
jul20,75418,13919,976
aug16,40516,02515,949
sep15,69918,10816,202
okt18,25919,68617,041
nov18,07620,24019,039
dec14,33412,04217,880
Bron: CBS, RDW

Aanvullend statistisch onderzoek

Het CBS stelt op aanvraag tabellen samen. Een overzicht daarvan is hier te vinden. Hierbij een greep uit de tabellen die afgelopen tijd zijn gepubliceerd:

Binnenkort te verschijnen publicaties

De komende maanden zal het CBS de volgende publicaties uitbrengen m.b.t. het thema verkeer & mobiliteit:
Juli Nieuwsbericht ‘Onderweg in Nederland’
Augustus Nieuwsbericht cijfers luchtvaart Q2
Oktober Nieuwsbericht Luchtvaart Caribisch Nederland
November Nieuwsbericht verkeersprestaties 2021
November Nieuwsbericht cijfers luchtvaart Q3

NB: Deze publicatielijst is nog onder voorbehoud. Voor de meest actuele stand van zaken kunt u de publicatieplanning op de CBS-website raadplegen.