Autobezit per huishouden, januari 2020

grafiek
Gemiddeld aantal personenauto’s per huishouden uitgesplitst naar regio, 1 januari 2020
Deze maatwerktabel bevat cijfers over het gemiddeld aantal personenauto’s op naam van een natuurlijk persoon per huishouden op peilmoment 1 januari 2020. De informatie is gebaseerd op kentekenregistratie van RDW. De cijfers worden op gemeente- en wijkniveau weergegeven.

Deze tabel is opgeleverd naar aanleiding van een update van de cijfers op de website van de OV-monitor.