Motorvoertuigen totaal, 2019-2022

staafdiagram
Motorvoertuigen totaal uitgesplitst naar voertuigsoort en leeftijdsklasse van het voertuig, 1 januari.
Deze tabel bevat cijfers over motorvoertuigen totaal op peilmoment 1 januari van de jaren 2019 t/m 2022. De informatie is gebaseerd op kentekenregistratie van RDW. De cijfers worden uitgesplitst naar voertuigsoort en leeftijdsklasse van het voertuig.
Deze tabel motorvoertuigen totaal bevat naast de actieve voertuigen ook voertuigen die niet toegestaan zijn op de weg.
Indien andere uitsplitsingen van deze motorvoertuigen totaal cijfers gewenst zijn, zijn deze opvraagbaar via verkeer@cbs.nl

Deze tabel is opgeleverd naar aanleiding van een methodeverandering in de selectie van het motorvoertuigenpark. Meer informatie over de methodeverandering is hier terug te vinden.

De reguliere StatLine-tabellen over alleen de actieve motorvoertuigen (toegestaan op de weg) zijn beschikbaar via thema Motorvoertuigen.