Indicatoren taxi-branche

Tabellen met gegevens over de taxi-branche: Faillissementen (2015-2021), Aantallen taxi’s en afgelegde kilometers (2015-2020), Taxi’s in gebruik en geschorste taxi’s (2020-2021), Gebruik van corona-steunmaatregelen.
Het betreft vier tabellensets. De tabel Aantallen taxi’s en afgelegde kilometers is een uitbreiding op de eerder gepubliceerde tabellenset 'Aantal taxi’s in gebruik en afgelegde kilometers, 2015 t/m 2019'. De tabellensets zijn samengesteld op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.