Kilometers en aantallen bestel- en personenauto’s 2019

staafdiagram
De tabellen tonen het aantal bestel- en personenauto’s en de afgelegde voertuigkilometers per provincie, voor verslagjaar 2019.
Deze tabellen bevatten voertuigaantallen en het aantal afgelegde kilometers door Nederlandse bestel- en personenauto’s in binnen- en buitenland per provincie, uitgesplitst naar gewicht van het voertuig, brandstofsoort en stedelijkheidsgraad. Daarnaast is er ook een uitsplitsing gemaakt naar kilometerklasse.

Het aantal voertuigen in deze tabellenset betreft het aantal voertuigen in gebruik, dit zijn alle personen- en bestelauto's met een geldig Nederlands kenteken die gedurende het jaar op de weg kunnen zijn geweest. Dit cijfer ligt hoger het aantal voertuigen op peilmoment 1 januari.

De voertuigkilometers worden geschat op basis van tellerstanden. Omdat niet van elk voertuig voldoende tellerstanden beschikbaar zijn wordt de respons opgehoogd. Bij het maken van bepaalde uitsplitsingen ontstaan er verschillen tussen de opgehoogde aantallen en de populatie volgens het kentekenregister van RDW en andere tabellen op de CBS website.

Deze tabel is bekostigd door het ministerie van Financiën.