Verdeling personenauto’s naar provincie, 2020-2021

grafiek
De tabel en het bijbehorende methoderapport gaan in op een nieuwe verdeling van de Nederlandse (elektrische) personenauto’s waarvoor de auto’s van rechtspersonen (zakelijk en lease) zijn herverdeeld over de provincies op basis van de locatie van de eindgebruiker, per 1-1-2020 en 1-1-2021.

De locatie van elektrische voertuigen is relevant in het kader van de het groeiende aantal elektrische voertuigen en de daarvoor benodigde laadinfrastructuur. Het grootste deel van de elektrische auto’s is eigendom van een rechtspersoon. Bij auto’s van rechtspersonen is de geregistreerde eigenaar dikwijls niet de berijder van de auto en daarmee is de locatie van de eindgebruiker van de auto oftewel de standplaats van de auto niet vast te stellen via de Basisregistratie Voertuigen. Grote aantallen voertuigen staan geregistreerd bij hoofdkantoren of leasebedrijven in plaats van op de locatie van de eindgebruiker. Hierdoor ontstaat een vertekening bij de verdeling naar regio.

In dit onderzoek is doormiddel van koppeling met verschillende bronnen getracht de locatie van de eindgebruiker oftewel de daadwerkelijke standplaats van de auto te achterhalen om zo tot verbeterde provinciecijfers te komen. In de tabel zijn zowel de oorspronkelijke aantallen per provincie te zien (obv. de BRV; tabel 1 en 3) als de nieuwe verdeling die gemaakt is op basis van dit onderzoek (tabel 2; peilmoment 1-1-2021 en tabel 4; peilmoment 1-1-2020). De methode die gebruikt is om deze cijfers samen te stellen is beschreven in het rapport.

De cijfers zijn samengesteld in opdracht van RVO. Het betreft in tabel 1 en 2 peilmoment 1-1-2021 en in tabel 3 en 4 peilmoment 1-1-2020.