Voorlopige cijfers verkeersprestaties, 2020*-2021*

Deze tabel bevat voorlopige cijfers over de voertuigkilometers van Nederlandse voertuigen en de voertuigkilometers op Nederlands grondgebied in 2020 en 2021, uitgesplitst naar voertuigsoort.

Deze voorlopige cijfers zijn berekend op basis van tellerstanden van motorvoertuigen uit de kilometerregistraties uit OKR (Online Kilometer Registratie) en Erkenning KeuringsInstanties (EKI) van de RDW (Dienst Wegverkeer) geregistreerd in de periode tot en met 1 maart 2022.

Uitleg over de methode is opgenomen in de toelichting van de tabel. De methode wijkt af van de oude reeks voorlopige cijfers (1990-2019) die via de link onderaan de pagina te vinden is.

In het vierde kwartaal van 2022 worden de cijfers herzien.

* = voorlopige cijfers