Verkeer en vervoer

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Tabellen snelle indicatoren goederenvervoer
 2. Kilometers en aantallen bestel- en personenauto’s 2019
 3. Inwoners en bromfietsen in provincie Utrecht, 2021
 4. Gemiddeld kilometrage personenauto’s per 365 dagen
 5. Indicatoren taxi-branche
 6. Verdeling personenauto’s naar provincie, 2020-2021
 7. Voorlopige cijfers verkeersprestaties, 2020*-2021*
 8. Verkeersdoden 2021
 9. Autobezit per huishouden, januari 2020
 10. Circulaire economie en de Sustainable Development Goals
 11. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2021
 12. Regiomonitor regio Groningen-Assen
 13. Gemiddeld jaarkilometrage vrachtvoertuigen, 2019
 14. Totale vervoersprestatie naar vervoerwijze, 2018-2020
 15. Onderweg in Nederland (ODiN) 2018-2020
 16. Vrachtauto's, trekkers en speciale voertuigen, branche
 17. Economische betekenis Nederlandse zeehavens, 2018