Verkeer en vervoer

Aanvullend statistisch onderzoek

Overzeese aanvoer goederen eerste helft 2020

In het eerste halfjaar van 2020 was de aanvoer van goederen over zee in koel- en vriescontainers 2,8 procent hoger dan in het eerste halfjaar van 2019.

Verplaatsingen gemeente Groningen, 2018/2019

Tabellen over de mobiliteit en verplaatsingen in, van en naar de gemeente Groningen in de periode 2018/2019.

Nabijheid van basisscholen per fiets en auto, 2019

Nabijheid van basisscholen per fiets en auto in 2019, en de verschillen tussen de afstand per fiets en auto.

Bedrijfsvoertuigen logistieke sector Amsterdam, 2018

Tabellen over het bezit en gebruik van bedrijfsvoertuigen in de logistieke sector in de gemeente Amsterdam

Kilometers elektrische bussen en bestelauto's, 2018

Kilometers van elektrische bussen en bestelauto's in 2018, totaal kilometrage in Nederland en gemiddeld jaarkilometrage

Schiphol maart 2020

Het aantal passagiers dat in maart 2020 van en naar Schiphol vloog, is met 56 procent afgenomen vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. In februari was deze daling nog 2,4 procent. Het aantal vluchten in maart was 37 procent lager dan een jaar eerder.

Tabellen snelle indicatoren goederenvervoer

In deze tabellen staan de cijferreeksen van het dashboard: de ontwikkeling van het aantal vervoersbewegingen door binnenvaartschepen, vliegtuigen, goederentreinen, vrachtauto’s en zeevaartschepen per week.

Autobezit naar regio en persoonskenmerken, 2018

Tabellen over het bezit van personenauto's naar leeftijd, inkomen en regio, en het bezit van aanhangwagens.

Nabijheid van zorgvoorzieningen 2019

Nabijheid van ziekenhuizen en buitenpoliklinieken in 2014 en 2019, uitgedrukt in de gemeentelijke indeling van 2019

Elektrische en plug-in hybride auto‘s

Aantal elektrische auto’s en plug-in hybride personenauto’s in Nederland

Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2018

Onderzoek naar de kenmerken van verplaatsingen van, naar en binnen de gemeente Utrecht van inwoners van Nederland van 6 jaar of ouder in 2018.

Luchtvaart vluchten China en Hongkong

Vluchten tussen Nederland en China en Nederland en Hongkong, 2019 en 2020

Binnenhavenmonitor 2014, 2018

Om een hoge kwaliteit van de cijfers te waarborgen is ervoor gekozen om de nieuwe monitor bottom-up samen te stellen, waarbij de economische kerncijfers en arbeidsmarktindicatoren grotendeels met behulp van CBS-data worden berekend.

Mobiliteit in Limburg, 2015-2018

Mobiliteit in Limburg, zoals thuiswerken, elektrisch gereden kilometers, verplaatsingen, motorvoertuigenpark.

Goederenstromen Noord-Limburg, 2010-2018

Goederenstromen naar vervoertak, regio en hoofdgoederensoorten, Noord Limburg 2010-2018.

Kenmerken woon-werkverkeer Provincie Utrecht, 2015-2017

Onderzoek naar de kenmerken van verplaatsingen van en naar het werk van inwoners van de provincie Utrecht en Nederland in relatie tot hun gekozen vervoerwijze en afgelegde reisafstand.

Oude auto’s naar gemiddeld jaarkilometrage, 2018

Tabellen over het aantal personenauto’s van 30 tot 40 jaar en 40 jaar of ouder naar gemiddeld jaarkilometrage klasse en brandstofsoort in 2018.

Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen in 2014 en 2018

Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen in 2014 en 2018, berekend over de autowegen van 2018 en uitgedrukt in de gemeentelijke indeling van 2018.

Maritieme monitor, 2017-2018

Monitor maritieme sectoren in Nederland in 2017 en 2018

Risico op vervoersarmoede in Utrecht en Heerlen, 2016

Aantal en aandeel huishoudens per risicoklasse op vervoersarmoede weergegeven op buurtniveau voor de gemeenten Utrecht en Heerlen.

Dagbezoekers gemeente Amsterdam, 2013-2017

Onderzoek naar het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam en overig Nederland dat een dagbezoek brengt aan de gemeente Amsterdam.

Mobiliteitsgedrag naar stedelijkheid, 2016

Onderzoek naar het dagelijkse mobiliteitsgedrag van de Nederlandse bevolking naar gemeentelijke stedelijkheidsgraad.

In-, uit- en doorvoer van goederen

In-, uit- en doorvoer van goederen, waarde en brutogewicht per goederengroep, werelddeel, landengroep en vervoerwijze, per jaar, vanaf 2007.

Ontwikkeling openbaar vervoer versus autokosten

De prijzen van het openbaar vervoer zijn na verloop van tien jaar sterker gestegen dan de autokosten. In deze tabel is de consumentenprijsindex van openbaar vervoer afgezet tegen die van autokosten.

Toegevoegde waarde infrastructuur, 1995 – 2016

Verkennende studie naar de toegevoegde waarde van infrastructuur, incl. internationale vergelijking.

Speed-pedelecs, juli 2019

Speed-pedelecs, aantallen, bromfietsen, leeftijd eigenaar, provinciaal, merken.

Verplaatsingen gemeente Groningen, 2014-2017

Tabellen over de mobiliteit en het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking in, van en naar de gemeente Groningen naar de gebruikte vervoermiddelen in de periode 2014-2017.

Werknemers Schiphol, 2017

Werkgelegenheid en werknemers Schiphol en metropoolregio Amsterdam (MRA) 2017, naar opleiding, herkomst, leeftijd.

Binnenvaartschepen met Nederlandse vlag, 2008-2018

Deze maatwerktabel geeft het aantal binnenvaartschepen met Nederlandse vlag weer. De cijfers zijn uitgesplitst naar soort schip en naar laadvermogen. De cijfers gaan over de periode 2008 tot en met 2018.

Verplaatsingen in de gemeente Veenendaal, 2011-2017

Mobiliteit en verplaatsingsgedrag van Nederlanders, van en naar gemeente Veenendaal naar vervoermiddelen 2011-2017.

Verplaatsingen gemeente Nijmegen, 2014-2017

mobiliteit en verplaatsingsgedrag gemeente Nijmegen naar de gebruikte vervoermiddelen in de periode 2014-2017.

Toename overzeese aanvoer gekoelde goederen

In 2018 werd bijna 10 miljoen ton aan gekoelde en bevroren goederen over zee aangevoerd in Nederland.

Verkeersdoden in Nederland (aangepast)

Het aantal verkeersdoden in Nederland naar deelname, leeftijd en geslacht

Passagiers naar partnerluchthaven, 2018

Deze maatwerkopdracht geeft het aantal aangekomen en vertrokken passagiers op de nationale luchthavens in Nederland weer. De cijfers zijn uitgesplitst naar een selectie van partnerluchthavens en gaan over het jaar 2018.

Auto, vrachtauto en trekker naar bouwjaar en brandstof

Het CBS gebruikt voor het berekenen van verkeersprestaties het aantal vrachtauto's dat in een verslagjaar in gebruik is geweest, ofwel alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest.

De Staat van Limburg 2019

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart.

Aantal snelheidsboetes personenauto's naar merk, 2017

Tabel bevat het aantal personenauto’s dat één of meermaals werd bekeurd voor te hard rijden in 2017, uitgesplitst naar merk.

Nabijheid van speelgoedwinkels, 2018

Gemiddelde afstand tot speelgoedwinkels in 2018, en aantal speelgoedwinkels in de omgeving.

Nabijheid van scholen in het voortgezet onderwijs, 2017

Gemiddelde afstand tot scholen in het voortgezet onderwijs in 2017, en aantal scholen in de omgeving.

Youngtimers, oldtimers, 2008-2018

Personenauto’s; aantal youngtimers, aantal oldtimers, gemiddeld jaarkilometrage en merken.

Snelheidsboetes personenauto’s naar merk, 2017

Het aandeel personenauto’s dat één of meermaals werd bekeurd voor te hard rijden in 2017, uitgesplitst naar bouwjaar(klasse) en merk.

Kwartaalcijfers overledenen wegvervoersongeval

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het tweede kwartaal van 2018.

Regionale cijfers voor de Zee- en kustvaart

Omzet en banen van werknemers van de sector Zee- en kustvaart naar provincie, 2017.

Nieuwverkopen, bpm, import personenauto’s, 2007-2017

Personenauto’s; aantal nieuwverkopen naar brandstofsoort, gemiddelde bpm-ontvangst van nieuwverkopen en importaantallen.

Vervoerd gewicht van en naar Limburg 2009-2017

Het vervoerd gewicht per verschijningsvorm vanuit, naar en binnen Limburg berekend over de periode 2009 – 2017.

Verplaatsingsgedrag Limburgers/Nederlanders 2014-2016

Gemiddeld aantal verplaatsingen, reisduur, reisafstand per persoon per dag naar vervoerwijze van Nederlanders en Limburgers 2014/2016

Vervoer gevaarlijke stoffen

In 2017 is het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg met 8 procent gegroeid ten opzichte van 2016. Over het spoor zijn juist 13 procent minder gevaarlijke stoffen vervoerd. Het totale gevaarlijke-stoffenvervoer is in 2017 nagenoeg gelijkt gebleven.

Kilometers Nederlandse personenauto’s, 2016-2017

voertuigkilometers van Nederlandse personenauto’s, verdeeld naar brandstofsoort en eigendom.

Top 20 autobezit naar huishoudinkomen, 2016

Tabellen over de top 20 meest voorkomende auto’s (merk, type en bouwjaar) bij verschillende huishoudinkomens.

Verplaatsingen in Utrecht, 2016-2017

Verplaatsingen in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2016-2017

Mobiliteitsmonitor Regio Groningen-Assen 2017

Cijfers over verkeer en mobiliteit binnen, van en naar de Regio Groningen-Assen.

Kilometers personenauto's geregistreerd in Limburg

In opdracht van de Provincie Limburg zijn er een drietal tabellen gemaakt met daarin het aantal personenauto’s.

Indicatoren Central Innovation District, 2018

Indicatoren over bevolking, inkomen, studenten en elektrische auto’s in het Central Innovation District in Den Haag.

Aanvoer containers in Nederlandse zeehavens

Ontwikkeling aanvoer containers in Nederlandse zeehavens in de periode 2015-2017

Aanvoer natte en droge bulk

Aanvoer van natte en droge bulkgoederen in 2016 en 2017

Motorvoertuigen Eindhoven 2015

Deze tabel bevat gedetailleerde gegevens over de omvang en samenstelling van het Nederlandse park van personenauto's op de peildatum 1 januari.

Private lease elektrische personenauto’s

Haalbaarheidsonderzoek naar aandeel private lease elektrische personenauto’s bij rechtspersonen in de RDW

4 procent lopend naar het werk

Gegevens over verplaatsingen geheel te voet van en naar het werk

Top-10 wegvakken met hoogste verkeersintensiteiten,2017

Verkeersintensiteiten. Het is de afgelopen jaren nauwelijks drukker geworden op de Nederlandse rijkswegen.

Aanvoer containers

Maatwerktabel over de ontwikkeling in de aanvoer van containers in Nederlandse zeehavens.

Elektrische personenauto's van particulieren

Maatwerkopdracht PBL in kaart brengen van elektrische auto’s van particulieren

Parkeerboetes Leidschendam-Voorburg, 2016-2017

Parkeerboetes en de ontvangers van de parkeerboetes in de blauwe parkeerzones in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Motorvoertuigen naar brandstofsoort in Venlo

Aantal motorvoertuigen naar brandstofsoort in Venlo op wijk- en buurtniveau, januari 2017

Kilometers bestelauto’s naar gewichtsklasse

Het aantal gereden kilometers door Nederlandse bestelauto’s naar gewichtsklasse, 2015-2016.

Verkeersprestaties van lichte en zware trekkers

Verkeersprestaties lichte zware trekkers voor oplegger kilometers voertuigen leeftijd maximale massa 2015 - 2016

Verplaatsingen vervoerregio’s Noord-Holland, 2011-2016

Percentage verplaatsingen van en naar de vijf vervoerregio’s in de provincie Noord-Holland, 2011-2016

Aantal passagiers per luchthaven

Maatwerktabellen over het aantal passagiers op de belangrijkste Nederlandse luchthavens.

Goederenstromen in Venlo

Overzicht van goederenstromen in Venlo over weg, spoor en water.

Maatwerk - Speed-pedelecs

Gegevens over het aantal speed-pedelecs op de peildatum 1 juli 2017.

Goederenvervoer; binnenlands en grensoverschrijdend

Deze tabel bevat cijfers over het vervoerd ladinggewicht van het binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer

Elektrische auto’s in Zwolle

Omvang en samenstelling van het Nederlandse park van personenauto's op de peildatum 1 januari.

Caravans en campers

Deze tabel bevat gegevens over de omvang en samenstelling van het park van personenauto's.

1 op de 8 bestuurders chat wel eens tijdens het rijden

Achtergrondartikel in Sociaal-Economische Trends over “Automobilisten en hun kijk op verkeersveiligheid”

Gem. aantal km p.p. naar vervoer, motief en sec, 2012

Gemiddeld aantal kilometers per persoon uitgesplitst naar vervoerwijze, motief en sociaaleconomische categorie, 2012

Totaal afgelegde kilometers van Motor- en bromfietsen

De cijfers zijn voor de motorfietsen verder uitgesplitst naar cilinderklasse en leeftijd van het voertuig.

Prijsindex binnenvaart

Prijsindex binnenvaart, de ontwikkeling van de prijzen van binnenvaartbedrijven.

Woonwerkverplaatsingen in Nederland in 2014-2015

Woonwerkverplaatsingen in Nederland naar vervoerwijze en afstandsklasse in 2014-2015

Kwartaalcijfers overledenen wegvervoersongeval

Kwartaalcijfers overledenen als gevolg van een wegvervoersongeval, voorlopige cijfers eerste kwartaal 2016.

Verplaatsingen in Utrecht naar vervoerwijze, 2011-2015

Maatwerktabellen over verplaatsingen in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2011-2012 t/m 2014-2015.

Rijbewijsbezit

Rijbewijsbezit per 100 inwoners per 1 januari 2016

Uitval van personenauto's naar bouwjaar en brandstofklasse, 2012 t/m 2014

Deze tabel bevat gegevens over de uitgevallen personenauto’s naar bouwjaar en brandstofklasse. De cijfers hebben betrekking op de jaren 2012 t/m 2014.

Import van personenauto's naar bouwjaar en brandstofklasse, 2011 t/m 2014

Deze tabel bevat gegevens over de geïmporteerde personenauto’s naar bouwjaar en brandstofklasse. De cijfers hebben betrekking op de jaren 2011 t/m 2014.

Personenautopark naar bouwjaar en brandstofklasse, 2012 t/m 2014

Deze tabel bevat gegevens over het personenautopark naar bouwjaar en brandstofklasse. Verder zijn de personenauto’s uitgesplitst naar Actief park, Bedrijfsvoorraad en Uitval. De cijfers hebben betrekking op de jaren 2012 t/m 2014.

Verkeersprestaties autobussen, 2001-2014

Verkeersprestaties Nederlandse en buitenlandse bussen op Nederlands grondgebied naar type bus en bouwjaar voertuig

Park autobussen, 2002-2015

Autobussen uitgesplitst naar lijndienst en touringcar naar bouwjaar en brandstof, stand 1 januari

Aantal oude personenauto's per gemeente, 2015

Aantal personenauto's van 25 jaar of ouder en het totaal aantal auto's per gemeente in 2015.

Verkeersprestaties, 1990-2014

Totaal afgelegde kilometers naar type voertuig op Nederlands grondgebied, 1990-2014. Voorlopige cijfers gebaseerd op de ontwikkeling van het voertuigenpark. In 2014 daalde het totale aantal voertuigkilometers in Nederland licht, met 0,2 procent. De sterkste afname is te zien bij de vrachtwagens en trekkers, die 2,6 procent minder kilometers reden in 2014.

Autobezit in Amsterdam naar leeftijdsklasse

Het aantal personenauto's per 1000 inwoners in Amsterdam is onder de 18-23 jarigen de afgelopen 4 jaar met 21 procent gedaald. Ook het autobezit van de 23-30 jarigen is in deze periode gedaald (13 procent). De 80-plussers in Amsterdam bezitten juist steeds vaker een auto. In 2010 waren dit 192 auto’s per 1000 inwoners, in 2014 is dit aantal naar 214 gestegen.

Brandstofverbruik en CO2-emissies van bestelauto's, 2013*

Brandstofverbruik en CO2-emissies van bestelauto's uitgespitst naar brandstof en leeftijd voertuig. De cijfers zijn berekend in opdracht van de EmissieRegistratie en in samenwerking met TNO.

Personen in bezit van een motor 2010-2014

Personen in bezit van een motor in de jaren 2010 tot en met 2014, per leeftijdsklasse. Verder in deze tabel het aantal mannen en vrouwen die eigenaar zijn van een motor.

Nederlandse brom- en snorfietsen in de gemeente Amsterdam, 1 januari 2014

Nederlandse brom- en snorfietsen in de gemeente Amsterdam op naam van natuurlijke personen naar bouwjaar, brandstof en postcode , stand 1 januari 2014. In de gemeente Amsterdam rijden in 2014, in vergelijking met andere Nederlandse gemeentes, de meeste snor- en bromfietsen van particulieren rond. Bijna 28 duizend snorfietsen en 23 duizend bromfietsen. Daarnaast zijn ook de meeste brommobielen, ongeveer 500, in Amsterdam te vinden. In Amsterdam is 1 op de 40 snorfietsen elektrisch, bij bromfietsen is dat 1 op de 150.

Import en uitval van personenauto's naar bouwjaar en brandstofklasse, 2006 t/m 2013

In 2013 zijn er ongeveer een half miljoen personenauto’s gesloopt en geëxporteerd. Dit is een toename van 23 procent in vergelijking met 2006. Werd in 2006 het grootste deel (55 procent) gesloopt, in 2013 is het merendeel (55 procent) export.

Goederenvervoer zeevaart

Goederenvervoer zeevaart naar soort vracht in 2000 en 2013.

Overslag per gemeente in 2011, 2012 en 2013

Goederenoverslag per gemeente. Geloste en geladen goederen (per goederensoort) in tonnen en geloste en geladen zeecontainers in teu.

Aantal personenauto's per duizend inwoners, naar leeftijd, 2001-2014

Aantal personenauto's (op naam van natuurlijke personen) per duizend inwoners, naar leeftijd in de periode 2001-2014.

Aantal personenauto's per duizend inwoners, naar stedelijkheid en gemeenten, 2014

Aantal personenauto's (op naam van een natuurlijk persoon) per duizend inwoners, naar stedelijkheid en per gemeenten in 2014.

Wegvervoer, aandeel vervoerd gewicht per goederensoort; 2012

Cijfers over het aandeel wegvervoer van goederen in Nederland en andere landen in Europa, naar vervoerd gewicht per goederensoort in 2012.

Brandstofverbruik en CO2-emissies van vrachtauto's en trekkers, 2011*

Brandstofverbruik en CO2-emissies van vrachtauto's en trekkers uitgespitst naar gewicht en leeftijd voertuig.

Afstanden van postcodes (4 cijfers) tot de grensovergang, berekend over de weg

Per postcode (4 cijfers) de afstand in vier verschillende klassen tot de grensovergangen met Duitsland en België, en de aanduiding welke van de landen het dichtstbij is.

Verkeersprestaties en jaarkilometrages bromfietsen en motorfietsen

In deze tabellen worden de verkeersprestaties en de jaarkilometrages voor bromfietsen en motorfietsen in binnen- en buitenland weergegeven. De verkeersprestaties zijn uitgesplitst naar verschillende voertuigkenmerken. Het betreft voorlopige cijfers.

Voertuigkilometers personenauto's, 2008-2011

Tabel met door personenauto's afgelegde kilometers naar leeftijd voertuig en soort brandstof

Verkeerspresaties autobussen

De verkeersprestaties van Nederlandse autobussen in binnen- en buitenland en die van buitenlandse autobussen op Nederlands grondgebied, naar type bus en bouwjaar.

Wegvervoer; totaal goederenvervoer door Nederlandse ondernemingen, 2008

Deze tabellen geven een beeld van de verkeers- en vervoersprestaties van Nederlandse ondernemingen in zowel het binnenlandse als het internationale goederenvervoer over de weg.

Verkeersprestaties bestelauto's, 1990-2008

De verkeersprestaties van Nederlandse bestelauto's in binnen- en buitenland en die van buitenlandse bestelauto's op Nederlands grondgebied, naar leeftijd voertuig en brandstof. De cijfers voor 2006, 2007 en 2008 zijn voorlopig.

Verkeersprestaties personenauto's, 1990-2008

De verkeersprestaties van Nederlandse personenauto's in binnen- en buitenland en die van buitenlandse personenauto's op Nederlands grondgebied, naar leeftijd voertuig en brandstof. De cijfers voor 2006, 2007 en 2008 zijn voorlopig.

Personenauto's per gemeente, naar leeftijd eigenaar, 2008

Het CBS publiceert via de StatLine-database meerdere overzichten met gegevens over het aantal motorvoertuigen in Nederland. Op 1 januari 2008 stonden er ruim 7,4 miljoen personenauto’s in het BKR geregistreerd, met technische gegevens over het voertuig en met informatie over de eigenaar. Met een dergelijke omvang van de database is niet alle detailinformatie op passende wijze onder te brengen in StatLine tabellen. Sommige overzichten zijn daarom langs andere weg beschikbaar gesteld, zoals bijgaande spreadsheet over het aantal personenauto’s per gemeente, naar leeftijd eigenaar.

Verkeersprestaties trekkers en vrachtauto's

De verkeersprestaties van Nederlandse trekkers en vrachtauto's in binnen- en buitenland en die van buitenlandse trekkers en vrachtwagens op Nederlands grondgebied, naar leeftijd voertuig en gewicht bij volle lading. Het betreft voorlopige cijfers.

Personenauto's per gemeente, naar leeftijd eigenaar, 2007

Het CBS publiceert via de StatLine-database meerdere overzichten met gegevens over het aantal motorvoertuigen in Nederland. Op 1 januari 2007 stonden er ruim 7 miljoen personenauto’s in het BKR geregistreerd, met technische gegevens over het voertuig en met informatie over de eigenaar. Met een dergelijke omvang van de database is niet alle detailinformatie op passende wijze onder te brengen in StatLine tabellen. Sommige overzichten zijn daarom langs andere weg beschikbaar gesteld, zoals bijgaande spreadsheet over het aantal personenauto’s per gemeente, naar leeftijd eigenaar.