Verkeer en vervoer

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
  1. Jaarkilometrage vrachtvoertuigen, 2019-2021
  2. Verplaatsingen Holland Rijnland en Midden-Holland
  3. Auto’s, autobezit en rijbewijsbezit, 1-1-2023
  4. Nabijheid van bibliotheekvestigingen in 2021
  5. Gemiddeld autobezit Zeist op postcodeniveau, 1-1-2022
  6. Autobezit en kilometers huishoudens naar inkomen, 2019
  7. Havenmonitor, 2020
  8. Verplaatsingen inwoners gemeente Amersfoort, 2020/2021
  9. Tabellen snelle indicatoren goederenvervoer
  10. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022