Verkeer en vervoer

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Bedrijfsvoertuigen per LBE in Gelderland en Overijssel, 2022
 2. Vervoersarmoede Fryslân, 2020
 3. Indicator risico op vervoersarmoede Fryslân, 1-1-2020
 4. Auto- en buskilometers naar emissieklasse, 2020
 5. Tabellen snelle indicatoren goederenvervoer
 6. Aantal elektrische vrachtauto’s, 1 januari 2022
 7. Gebruik goederenvervoercorridors zuidoost en oost, 2019
 8. Fietsdoden, 2021
 9. Uitval motorvoertuigen totaal, 2018-2021
 10. Nabijheid van basis- en middelbare scholen per fiets en auto in 2021
 11. Gemiddelde jaarkilometrage personenauto’s naar regio, 2019
 12. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022
 13. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2020
 14. Verplaatsingen in de gemeente Groningen, 2018-2021
 15. Nabijheid bibliotheekvoorzieningen 2019, '20 en '21 vergeleken met 2014
 16. De goederenstromen tussen Nederland en Rusland, respectievelijk Oekraïne
 17. Goederenaanvoer zeevaart per land
 18. ODiN 2021 Utrecht
 19. ODiN 2021 Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 20. Onderweg in Nederland (ODiN) 2021 - Onderzoeksbeschrijving
 21. Onderweg in Nederland (ODiN) 2021- Plausibiliteitsrapportage
 22. ODiN 2021 Noordvleugel
 23. Type bromfietsvoertuigen incl. speedpedelecs, 2019-2022
 24. Motorvoertuigen totaal, 2019-2022
 25. Methoderapport motorvoertuigenpark, 2019-2022
 26. Kilometers en aantallen bestel- en personenauto’s 2019
 27. Inwoners en bromfietsen in provincie Utrecht, 2021
 28. Gemiddeld kilometrage personenauto’s per 365 dagen
 29. Indicatoren taxi-branche
 30. Economische indicatoren fietsensector, 2015 - 2020
 31. Verdeling personenauto’s naar provincie, 2020-2021
 32. Voorlopige cijfers verkeersprestaties, 2020*-2021*
 33. Verkeersdoden 2021
 34. Autobezit per huishouden, januari 2020
 35. Circulaire economie en de Sustainable Development Goals
 36. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2021
 37. Regiomonitor regio Groningen-Assen
 38. Gemiddeld jaarkilometrage vrachtvoertuigen, 2019
 39. Totale vervoersprestatie naar vervoerwijze, 2018-2020
 40. Onderweg in Nederland (ODiN) 2018-2020
 41. Vrachtauto's, trekkers en speciale voertuigen, branche
 42. Economische betekenis Nederlandse zeehavens, 2018