Verkeer en vervoer

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Aantal stekkerauto’s, 2014-2021
 2. Elektrische personenauto’s naar provincie, 2018-2021
 3. Verbrandingswaarden motorbrandstoffen 2017-2020
 4. Verkeersdoden in de vier grootste steden in Nederland, 2016-2020
 5. Regionale indicatoren diverse thema’s 2018 t/m 2020
 6. Nabijheid van GGD-testlocaties voor het coronavirus, aug. 2020 - jan. 2021
 7. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2020
 8. Samenstelling wagenpark bestelauto's en emissies
 9. Totale vervoersprestatie naar vervoerwijze, 2018-2020
 10. Voorlopige cijfers verkeersprestaties, 2019*-2020*
 11. Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen in 2014 en 2020
 12. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 1
 13. Mobiliteit in Nederland 2019-2020
 14. Afstand naar reismotief, 2018/2019
 15. Reisduur per verplaatsing naar vervoerwijze, 2018/2019
 16. Afstand per verplaatsing naar reismotief, 2018/2019
 17. Reisduur per verplaatsing naar reismotief, 2018/2019
 18. Afstand per verplaatsing naar vervoerwijze, 2018/2019
 19. Reisduur naar reismotief, 2018/2019
 20. Afstand naar vervoerwijze, 2018/2019
 21. Verplaatsingen naar vervoerwijze, 2018/2019
 22. Goederenoverslag bulkgoederen
 23. Goederenaanvoer per land
 24. Reisduur naar vervoerwijze, 2018/2019
 25. Verplaatsingen naar reismotief, 2018/2019
 26. Nabijheid van OV-haltes (excl. trein) in 2020
 27. Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen in 2014 en 2019
 28. Aantal taxi’s in gebruik en afgelegde kilometers, 2015 t/m 2019
 29. Aantal vrachtvoertuigen naar jaarkilometrageklasse, 2019
 30. Inwoners en bromfietsen in provincie Utrecht, 2020
 31. Luchtvaartgegevens van de vijf nationale luchthavens
 32. Gemiddeld kilometrage personenauto’s per 365 dagen
 33. Lengte van befietsbare wegen en paden per gemeente, wijk en buurt 2020
 34. Verkeersdoden 2020
 35. Autobezit personen naar leeftijd, 2020 en 2016
 36. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2019
 37. Lengte van befietsbare wegen en paden per gemeente, wijk, buurt 2019
 38. Lengte van autowegen binnen en buiten de bebouwde kom
 39. Personenauto’s naar leeftijd voertuig, 2008-2020
 40. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2019
 41. Goederenvervoer Amsterdam 2013-2019
 42. Personenauto’s naar brandstof, 2016-2020
 43. Autobezit per huishouden, januari 2019
 44. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2020
 45. Verplaatsingen regio Groningen-Assen, 2018 - 2019