Verkeer en vervoer

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Samenstelling wagenpark bestelauto's en emissies
 2. Totale vervoersprestatie naar vervoerwijze, 2018-2020
 3. Voorlopige cijfers verkeersprestaties, 2019*-2020*
 4. Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen in 2014 en 2020
 5. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 1
 6. Mobiliteit in Nederland 2019-2020
 7. Afstand naar reismotief, 2018/2019
 8. Reisduur per verplaatsing naar vervoerwijze, 2018/2019
 9. Afstand per verplaatsing naar reismotief, 2018/2019
 10. Reisduur per verplaatsing naar reismotief, 2018/2019
 11. Afstand per verplaatsing naar vervoerwijze, 2018/2019
 12. Reisduur naar reismotief, 2018/2019
 13. Afstand naar vervoerwijze, 2018/2019
 14. Verplaatsingen naar vervoerwijze, 2018/2019
 15. Goederenoverslag bulkgoederen
 16. Goederenaanvoer per land
 17. Reisduur naar vervoerwijze, 2018/2019
 18. Verplaatsingen naar reismotief, 2018/2019
 19. Nabijheid van OV-haltes (excl. trein) in 2020
 20. Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen in 2014 en 2019
 21. Aantal taxi’s in gebruik en afgelegde kilometers, 2015 t/m 2019
 22. Aantal vrachtvoertuigen naar jaarkilometrageklasse, 2019
 23. Inwoners en bromfietsen in provincie Utrecht, 2020
 24. Luchtvaartgegevens van de vijf nationale luchthavens
 25. Gemiddeld kilometrage personenauto’s per 365 dagen
 26. Lengte van Fietspaden per gemeente, wijk en buurt 2020
 27. Verkeersdoden 2020
 28. Autobezit personen naar leeftijd, 2020 en 2016
 29. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2019
 30. Lengte van fietspaden per gemeente, wijk, buurt 2019
 31. Lengte van autowegen binnen en buiten de bebouwde kom
 32. Personenauto’s naar leeftijd voertuig, 2008-2020
 33. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2019
 34. Goederenvervoer Amsterdam 2013-2019
 35. Personenauto’s naar brandstof, 2016-2020
 36. Autobezit per huishouden, januari 2019
 37. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2020
 38. Verplaatsingen regio Groningen-Assen, 2018 - 2019