Verkeer en vervoer

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Verkeersdoden 2020
 2. Autobezit personen naar leeftijd, 2020 en 2016
 3. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2019
 4. Lengte van fietspaden per gemeente, wijk, buurt 2019
 5. Lengte van autowegen binnen en buiten de bebouwde kom
 6. Personenauto’s naar leeftijd voertuig, 2008-2020
 7. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2019
 8. Goederenvervoer Amsterdam 2013-2019
 9. Personenauto’s naar brandstof, 2016-2020
 10. Autobezit per huishouden, januari 2019
 11. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2020
 12. Verplaatsingen regio Groningen-Assen, 2018 - 2019