Bebouwd terrein

© Hollandse Hoogte

Het bebouwde gebied blijft toenemen. De toename van het bebouwde gebied is gemiddeld 0,8 procent per jaar. Nog steeds is 66,9 procent van het landoppervlak agrarisch, het bebouwde gebied is inmiddels toegenomen tot 15,5 procent in 2012.

Bebouwd terrein
 Bebouwd terrein (% verandering per jaar)
20001,2
20010,9
20020,9
20030,9
20040,8
20050,8
20060,8
20070,7
20080,7
20090,7
20100,7
20110,5
20120,5

Kader

Nederland is een druk bevolkt land en ruimte is schaars. De concurrentie voor het gebruik van de ruimte is op veel plekken een probleem. Bebouwd gebied is belangrijk voor wonen en werken. Bebouwd gebied bestaat uit huizen, winkels en kantoren en gebieden die gebruikt worden voor verkeer en bouwterreinen. Deze nemen meer en meer oppervlakte in beslag en vooral agrarisch terrein wordt getransformeerd naar bebouwd gebied. Het omzetten van open en groene gebieden naar bebouwd gebied is een brede maat voor de druk op ecosystemen en de biodiversiteit.

Analyse

Met een nog steeds groeiende bevolking neemt de druk voor woonterrein toe. Ook worden huishoudens kleiner en wordt voor huizen een steeds groter oppervlak per persoon gebruikt.

Het omzetten van vooral agrarisch terrein naar bebouwd gebied heeft ook zijn invloed op bos en natuur. De natuur wordt ondersteund door het beleid in zowel hoeveelheid als in kwaliteit, zoals door het toewijzen en door het natuurlijk beheren van Natura 2000 gebieden. Bij het aaneensluiten van bestaande en nieuwe natuurgebieden in het nationale natuurnetwerk werd ook agrarisch terrein omgezet in nieuw natuurgebied. Dit gebeurde op verschillende plekken, verspreid door Nederland.

Internationale vergelijking

Internationaal wordt de verandering in landoppervlakte dat niet in gebruik is door bos of landbouw vergeleken. Dit wordt aangeduid als ‘overig land’. Een toename van overig land zal doorgaans een toename aangeven van bebouwd gebied en een verhoogde druk op ecosystemen en de biodiversiteit.
Nederland is een van de landen met een hoge toename van overig land. Deze hoge toename geeft aan dat in Nederland relatief veel land wordt omgezet van landbouw en bos naar bijvoorbeeld bebouwd gebied.

Overig land (geen landbouw of bos; waaronder bebouwd gebied), 2004-2014
 Overig land (gemiddelde % verandering per jaar)
Hongarije4,6
Spanje4
Polen3,2
Italië2
Australië1,9
Nieuw-Zeeland1,9
Zuid-Korea1,8
Portugal1,2
Nederland0,9
Oostenrijk0,8
Turkije0,6
België0,5
Mexico0,5
Duitsland0,4
Tsjechië0,3
Japan0,2
Canada0,1
IJsland0
Noorwegen0
Slowakije0
Zweden0
Zwitserland-0,1
Finland-0,2
Israël-0,2
Verenigde Staten-0,2
Chili-0,3
Denemarken-0,4
Frankrijk-0,5
Luxemburg-0,7
Verenigd Koninkrijk-0,7
Ierland-1,2
Estland-1,5
Griekenland-1,6
Slovenië-4,6
Bron: FAO