Zoekresultaten

59 resultaten voor keyword:relaties
59 resultaten voor keyword:relaties

Pagina 1 van 3

Personen in huishoudens naar leeftijd en geslacht, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar huishoudenspositie, geslacht en leeftijd, 1 januari

Cijfers

Mensen met Nederlandse herkomst hebben meest gesegregeerde netwerk

Mensen met een Nederlandse herkomst hebben in verhouding weinig mensen met een andere herkomst in hun netwerk. Zij leven dus gesegregeerder. Hoe hoger het inkomen, hoe meer gesegregeerd het netwerk...

Artikelen

Herkomstsegregatie in Nederland: een netwerkanalyse

Gemiddeld zijn mensen in hun netwerken vooral blootgesteld aan hun eigen herkomstgroep. Mensen met een Nederlandse herkomst leven het meest gescheiden van andere herkomstgroepen. In die herkomstgroep...

Publicaties

Kinderen naar aanwezigheid ouders; leeftijd, migratieachtergrond; 1996-2015

Kinderen naar aanwezigheid ouders naar leeftijd, geslacht, migratieachtergrond en landsdeel

Cijfers

Leden van vakverenigingen; geslacht en leeftijd

Leden van vakverenigingen Vakcentrales en Overige vakverenigingen, geslacht en leeftijd

Cijfers

Weer samenwonen na een scheiding: verschillen tussen mannen en vrouwen ontrafeld

Na een (echt)scheiding gaan mannen vaker dan vrouwen met een nieuwe partner samenwonen. Hoe hangt dit verschil in repartnering samen met de leeftijd en de aanwezigheid van kinderen? En willen vrouwen...

Publicaties

Mannen gaan na een scheiding vaker opnieuw samenwonen dan vrouwen

Na een scheiding gaan mannen vaker met een nieuwe partner samenwonen dan vrouwen. Dat verschil neemt toe met de leeftijd, en als er kinderen zijn. Vrouwen zeggen ook vaker dan mannen dat ze geen...

Artikelen

Bevolking; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari

Bevolking van Nederland naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari

Cijfers

Huwelijksontbindingen; door echtscheiding en door overlijden

Huwelijksontbindingen door echtscheiding en door overlijden plus gemiddelde leeftijd bij echtscheiding en overlijden

Cijfers

Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Sociale contacten, vrijwilligerswerk, verenigingsdeelname, lidmaatschap Maatschappelijke participatie, politieke participatie

Cijfers

Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

(On)geluk en (on)tevredenheid over deelaspecten van het leven naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en andere persoonskenmerken

Cijfers

Conjunctuur en relatievorming en -ontbinding

Wat is het verband tussen de conjunctuur en de relatievorming en -ontbinding?

Publicaties

Huidige twintigers gaan vaker uit elkaar

Huidige samenwonende twintigers scheiden wat vaker dan twintigers van eerdere generaties. Voor ongehuwde twintigers geldt dat in sterkere mate dan voor gehuwde. Twintigers met een flexibele...

Publicaties

Kinderen in complexe gezinsverbanden

Tussen 1997 en 2017 kregen steeds meer minderjarige kinderen te maken met complexe gezinsverbanden via stiefrelaties, halfbroers of -zussen; in 2017 zijn er 383 duizend huishoudens met minderjarige...

Publicaties

Snelle cijfers over vervoer in Nederland

Snelle cijfers over vervoer in Nederland

Artikelen

Hoe datascouting statistieken verbetert, ook in coronatijd

Hoe datascouting statistieken verbetert, ook in coronatijd

Artikelen

Eerst genoeg inkomen en een vaste relatie, dan een kind

Stellen hoeven niet eerst getrouwd te zijn voor ze kinderen krijgen, vinden de meeste mensen. Samenwonen, een vaste relatie en een vaste baan vinden ze wel belangrijk voor toekomstige ouders.

Artikelen

Kerkelijke gezindte en kerkbezoek; vanaf 1849; 18 jaar of ouder

Kerkelijke gezindte en kerkbezoek; historie, Rooms - katholiek, Protestantse kerk in Nederland, ned. hervormd, gereformeerd, overige

Cijfers

Opvattingen over trouwen, samenwonen en scheiden

Opvattingen over relatievorming- en ontbinding in 2017 naar achtergrondkenmerken

Artikelen

Ruim twintig jaar geregistreerd partnerschap

Ruim 20 jaar na de invoering van het geregistreerd partnerschap is gekeken naar wie kiezen voor deze formele verbintenis en wie er kiest voor een huwelijk.

Publicaties

Helft eerste samenwoners na 15 jaar nog samen

De helft van de eerste samenwoners is 15 jaar later uit elkaar. Hoger opgeleide stellen hadden bij de scheiding minder vaak een kind dan paren met een lager onderwijsniveau.

Artikelen

Ruim 4 op 10 volwassenen zien hun stiefvader als vader

Bijna 1 op de 5 volwassenen (geboren 1971-1991) woonde tijdens hun jeugd niet met beide ouders. Van hen maakte drie kwart een scheiding mee. Ruim 4 op de 10 zien hun stiefvader als vader, 2 op de 10...

Artikelen

Worden we individualistischer?

Het CBS heeft onderzocht of de individualisering zich heeft voortgezet.

Artikelen

Flexibele arbeid en relatie- en gezinsvorming

Onderzoek naar de relatie tussen flexibele arbeid en relatie- en gezinsvorming.

Artikelen

CBS-hoogleraar onderzoekt invloed stad op levensloop

Beleidsmakers willen graag weten hoe het deze mensen vergaat en welke groepen kwetsbaar zijn

Artikelen