Zoekresultaten

41 resultaten voor keyword:kerkbezoek
41 resultaten voor keyword:kerkbezoek

Pagina 1 van 2

Kerkbezoek daalt, vooral onder katholieken

Het kerkbezoek daalt in Nederland. Met name katholieken gaan de laatste jaren minder naar de kerk. Desalniettemin geeft ruim de helft van de volwassen bevolking aan dat zij zich rekenen tot een...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Religie en kerkbezoek naar gemeente 2010-2014

De gegevens over religie zijn ontleend aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB), waar in de periode 2010–2014 circa 460 duizend volwassen personen (18 jaar of ouder) aan hebben meegewerkt. De gegevens...

Cijfers
Cijfers
Artikelen

Minder vaak naar kerk of moskee

Ruim de helft van de Nederlandse volwassenen rekent zich tot een kerkelijke gezindte of een levensbeschouwelijke groepering. Van hen gaat één op de vijf regelmatig naar een religieuze bijeenkomst....

Artikelen

Weinig Nederlanders gaan regelmatig naar kerk of moskee

Bijna 6 op de 10 Nederlanders zeggen gelovig te zijn. Slechts weinigen daarvan gaan nog elke week naar kerk, moskee of andere godsdienstige bijeenkomsten.

Artikelen

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2009

In dit nummer: Huishoudensprognose 2008-2050: uitkomsten - Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose - Verhuizen vanuit studentensteden - Herkomst en vestiging van de eerste generatie...

Artikelen

Religieuze jongeren in de minderheid

Iets minder dan de helft van de jongeren van 12 tot 25 jaar zei in 2009 tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering te behoren. Dit aandeel is sinds 1997 met ongeveer 6...

Artikelen

Aandeel religieuzen verder gedaald, behalve bij niet-westerse allochtonen en ouderen

Het aandeel religieuzen in Nederland is in 2014 opnieuw gedaald, tot 51 procent. Onder niet-westerse allochtonen en ouderen is dit echter stabiel gebleven. In deze groepen is de meerderheid...

Artikelen

Religieuze betrokkenheid van bevolkingsgroepen, 2010-2014

De religieuze betrokkenheid in Nederland is tussen 2010 en 2014 verder afgenomen. Nog maar een krappe meerderheid noemt zichzelf godsdienstig, en minder dan een op de vijf gaat regelmatig naar een...

Artikelen
Artikelen

Toenemende onkerkelijkheid

Rond 1900 was het kerkelijk landschap in ons land nog overzichtelijk: ruim negen op de tien Nederlanders gingen naar de kerk, niet meer dan 2 procent voelde zich niet met een kerk verbonden. In 2008...

Artikelen

Meer religieus, meer welzijn?

Rooms-katholieken en de protestantse groeperingen zijn gelukkiger dan onkerkelijken. En degenen die éénmaal per week of vaker naar de kerk gaan zijn gelukkiger dan mensen die zelden of nooit gaan....

Artikelen

Wie is religieus, en wie niet?

Religie in Nederland in kaart gebracht.

Artikelen

Worden we individualistischer?

Het CBS heeft onderzocht of de individualisering zich heeft voortgezet.

Artikelen
Artikelen

Aantal en percentage gelovigen en bezoekers van kerk of moskee of godsdienstige bijeenkomst, 2005/2006

Deze tabel bevat gegevens over het aantal en het percentage Nederlanders dat in 2005/2006 gelovig was, uitgesplitst naar kerkelijke gezindte. Daarnaast bevat de tabel informatie over de mate van...

Cijfers
Cijfers

Herziene versie: Minder vaak naar kerk of moskee

Ruim de helft van de Nederlandse volwassenen rekent zich tot een kerkelijke gezindte of een levensbeschouwelijke groepering. Eén op de vijf gaat regelmatig naar een religieuze bijeenkomst. Dat is...

Artikelen

Een op de zes bezoekt regelmatig kerk of moskee

Ruim de helft van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder rekent zich tot een kerkelijke gezindte of een levensbeschouwelijke groepering. In de periode 2010-2011 bezocht één op de zes...

Artikelen
Artikelen