Zoekresultaten

47 resultaten voor keyword:kerkbezoek
47 resultaten voor keyword:kerkbezoek

Pagina 1 van 2

Kinderen naar aanwezigheid ouders; leeftijd, migratieachtergrond; 1996-2015

Kinderen naar aanwezigheid ouders naar leeftijd, geslacht, migratieachtergrond en landsdeel

Cijfers

Leden van vakverenigingen; geslacht en leeftijd

Leden van vakverenigingen Vakcentrales en Overige vakverenigingen, geslacht en leeftijd

Cijfers

Bevolking; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari

Bevolking van Nederland naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari

Cijfers

Particuliere huishoudens naar samenstelling en grootte, 1 januari

Particuliere huishoudens in Nederland naar grootte, samenstelling en leeftijd, 1 januari

Cijfers

Personen in huishoudens naar leeftijd en geslacht, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar huishoudenspositie, geslacht en leeftijd, 1 januari

Cijfers

Deel bevolking dat bij religieuze groep hoort in 2022 niet afgenomen

In 2022 gaf 43 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder aan bij een levens- beschouwelijke groepering zoals een kerk, moskee of synagoge te horen.

Artikelen

Religieuze betrokkenheid in Nederland

In 2022 rekende 43 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder zich tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering en woonde 12 procent regelmatig een religieuze dienst bij. 12...

Publicaties

Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Sociale contacten, vrijwilligerswerk, verenigingsdeelname, lidmaatschap Maatschappelijke participatie, politieke participatie

Cijfers

Meerderheid Nederlandse bevolking behoort niet tot religieuze groep

Meer dan de helft (54 procent) van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder rekende zich in 2019 niet tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.

Artikelen

Religie in Nederland

Religieuze betrokkenheid in Nederland in 2018 en 2019 met speciale aandacht voor de diversiteit van de religieuze stromingen, met name de protestante.

Publicaties

Kerkelijke gezindte en kerkbezoek; vanaf 1849; 18 jaar of ouder

Kerkelijke gezindte en kerkbezoek; historie, Rooms - katholiek, Protestantse kerk in Nederland, ned. hervormd, gereformeerd, overige

Cijfers

Wie is religieus, en wie niet?

Religie in Nederland in kaart gebracht.

Artikelen

Meer dan de helft Nederlanders niet religieus

Voor het eerst rekent een meerderheid van de Nederlandse bevolking zich niet tot een religieuze groepering

Artikelen

Worden we individualistischer?

Het CBS heeft onderzocht of de individualisering zich heeft voortgezet.

Artikelen

Economische zelfstandigheid; personen 15 tot 65 jaar, 2000-2014

Eigen inkomen, economisch zelfstandig/financieel onafhankelijk zijn Bevolking in particuliere huishoudens, 15 tot 65 jaar

Cijfers

Helft Nederlanders is kerkelijk of religieus

Slechts een op de zes Nederlanders bezoekt nog regelmatig een religieuze dienst.

Artikelen

De religieuze kaart van Nederland, 2010–2015

Regionaal overzicht van de kerkelijke gezindte en het bijwonen van religieuze diensten in provincies en gemeenten.

Publicaties

Religieuze betrokkenheid; kerkelijke gezindte; regio; 2010-2015

religie, kerkelijke gezindte, bezoek religieuze dienst, regio religieuze betrokkenheid, regio, landsdeel, provincie

Cijfers

Aandeel religieuzen verder gedaald, behalve bij niet-westerse allochtonen en ouderen

Het aandeel religieuzen in Nederland is in 2014 opnieuw gedaald, tot 51 procent. Onder niet-westerse allochtonen en ouderen is dit echter stabiel gebleven. In deze groepen is de meerderheid...

Artikelen

Religieuze betrokkenheid van bevolkingsgroepen, 2010-2014

De religieuze betrokkenheid in Nederland is tussen 2010 en 2014 verder afgenomen. Nog maar een krappe meerderheid noemt zichzelf godsdienstig, en minder dan een op de vijf gaat regelmatig naar een...

Artikelen

Kerkbezoek daalt, vooral onder katholieken

Het kerkbezoek daalt in Nederland. Met name katholieken gaan de laatste jaren minder naar de kerk. Desalniettemin geeft ruim de helft van de volwassen bevolking aan dat zij zich rekenen tot een...

Artikelen

Herziene versie: Meer religieus, meer welzijn

Dit is een herziene versie van het artikel van 7 juli j.l. Daarin zaten enkele foutjes. In bijgaande herziene versie staan de correcte cijfers.

Artikelen

Meer religieus, meer welzijn?

Rooms-katholieken en de protestantse groeperingen zijn gelukkiger dan onkerkelijken. En degenen die éénmaal per week of vaker naar de kerk gaan zijn gelukkiger dan mensen die zelden of nooit gaan....

Artikelen

Steeds vaker relatie via internet

Internet wordt steeds meer een middel om een vaste partner te ontmoeten. Van de stellen die in de afgelopen vijf jaar zijn gaan samenwonen, heeft ruim 13 procent elkaar gevonden via internet. Vooral...

Artikelen

Kerkbezoek neemt af

Steeds minder mensen gaan regelmatig naar de kerk, moskee of een andere religieuze bijeenkomst. In 2012 was dat 16 procent. Toch rekent nog ruim de helft van de volwassen Nederlandse bevolking zich...

Artikelen