Zoekresultaten

3 resultaten voor keyword:islam
3 resultaten voor keyword:islam

Religieuze betrokkenheid in Nederland

In 2022 rekende 43 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder zich tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering en woonde 12 procent regelmatig een religieuze dienst bij. 12...

Publicaties

Religie in Nederland

Religieuze betrokkenheid in Nederland in 2018 en 2019 met speciale aandacht voor de diversiteit van de religieuze stromingen, met name de protestante.

Publicaties

Religie en sociale cohesie

Participatie en vertrouwen bij niet-religieuzen, rooms-katholieken, Nederlands hervormden, gereformeerden, PKN’ers, moslims en mensen met een overige religie.

Publicaties