Auteur: Coen van Duin, Peteke Feijten
Dalende vruchtbaarheid sinds 2010: de rol van opleidingsniveau

Referenties

Agtmaal-Wobma, E. van & Huis, M. van (2012). Vruchtbaarheid van mannen en vrouwen naar opleidingsniveau. Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2012. 

Alderotti, G., Vignoli, D., Baccini, M. & Matysiak, A. (2021). Employment Instability and Fertility in Europe: A Meta-Analysis. Demography 58 (3): 871–900. doi: 

Beer, J. de & Latten, J. (2018). De weerbarstige relatie tussen baby’s en conjunctuur. Demos 34 (9): 1-4.

Berg, L. van den, Houdt, K. van &  Gaalen, R. van (2023). De groeiende groep jongvolwassen thuiswonenden: Kenmerken van blijvers en terugkeerders tussen 2011 en 2021.

Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (2023). Zusammengefasste Geburtenziffer in West- und Ostdeutschland (1945-2021).

CBS (2018). Documentatie Hoogst behaald en hoogst gevolgd opleidingsniveau en opleidingsrichting van de bevolking in Nederland (HOOGSTEOPLTAB), CBS Microdata Services

CBS (2019). Mijlpalen twintigers schuiven op.

CBS (2022). Lager opgeleide jongeren hebben minst stabiele loopbanen.

CBS (2023). Documentatie In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB), CBS Microdata Services.

CBS Statline (2023). Levend geboren kinderen; leeftijd moeder, volgorde geboorte uit de moeder.

Eurostat (2023). Total Fertility Rate.

Finizio, M. (2023). Fertility rates in the EU are plummeting, with few exceptions.

Hickman, C., Marks, E., Pihkala, P., Clayton, S.  Lewandowski, R.E., Mayall, E.E.,  Wray, B., Mellor, C. & Susteren, C. van (2021). Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: a global survey. The Lancet Planetary Health 5 (12): 863-873.

Kearney, M.S., Levine, P.B., &  Pardue, L. (2022). The Puzzle of Falling US Birth Rates since the Great Recession. Journal of Economic Perspectives 36 (1): 151-76.

Kreyenfeld, M., Andersson, G., & Pailhé, A. (2012). Economic Uncertainty and Family Dynamics in Europe: Introduction. Demographic Research 27(28): 835–852.

Matysiak, A., Sobotka, T. & Vignoli, D. (2021). The Great Recession and Fertility in Europe: A sub-national analysis. European Journal of Population 37: 29– 64.

Neyer, G., Andersson, G., Dahlberg, J., Ohlsson-Wijk, S., Andersson, L., & Billingsley, S. (2022). Fertility decline, fertility reversal and changing childbearing considerations in Sweden: A turn to subjective imaginations? Stockholm: Department of Sociology, Stockholm University (Stockholm Research Reports in Demography 2022: 8).

Ohlsson-Wijk, S. & Andersson, G. (2022). Disentangling the Swedish fertility decline of the 2010s. Demographic Research 47 (12): 345-358.

Pomar L., Favre, G, Labrusse, C. de, Contier, A., Boulvain, M. & Baud, D. (2022). Impact of the first wave of the COVID-19 pandemic on birth rates in Europe: a time series analysis in 24 countries. Human Reproduction 37(12):2921-2931. doi: 10.1093/humrep/deac215. 

Riele, S. te & Loozen, S. (2017). Vruchtbaarheid aan het begin van de 21e eeuw. Statistische Trends, december 2017.

Sobotka, T., Skirbekk, V. & Philipov, D. (2011). Economic recession and fertility in the developed world. Population and development review 37(2), 267-306.

Sobotka, T., Matysiak, A. & Brzozowska, Z. (2019). Policy responses to low fertility: How effective are they? Working Paper No. 1. New York/Geneva: UNFPA Population & Development Branch.

Stoeldraijer, L.Duin, C. van, Nicolaas, H. & Huisman, C. (2022). Kernprognose 2022–2070: Door oorlog meer migranten naar Nederland. Statistische Trends, december 2022.

Wijk, D. van & Chkalova, K. (2020). Minder geboorten door studie en flexwerk? Statistische Trends, juli 2020.

Wijk, D. van, Valk, H. de & Liefbroer, A. (2022). Economic Precariousness and the Transition to Parenthood: A Dynamic and Multidimensional Approach. European Journal of Population 20;38(3), 457-483. doi: 10.1007/s10680-022-09617-4.