De verduurzaming van de landbouw – deel I: productie en verbruik

Referenties

Afrian, K., Wal, R. van der en Hoeksma, L. (2020). De landbouw in de Nederlandse economie. CBS-reeks De Nederlandse Economie, 2020.

Beldman, A.C.G., Doorneweert, R.B., Dolman, M.A. en Bergevoet, R.H.M. (2010). Verduurzaming van de zuivelketen via het krachtvoerspoor. Wageningen Economic Research, Rapport.

Bie, R. van der en Dehing, P. (red.) (1999). Nationaal goed. Cijfers en feiten over onze samenleving (ca.) 1800-1999, 37-57.

CBS (2020). Inkomsten landbouwsector in 2020 lager door corona. CBS-nieuwsbericht.

CBS (2022a). Energieverbruik landbouw naar belastingschijf, 2019-2020.

CBS (2022b). Landbouw gebruikt minder gewasbeschermingsmiddelen. CBS-nieuwsbericht.

CBS StatLine (2022a). Landbouw; output goederen en diensten, nationale rekeningen.

CBS StatLine (2022b). Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik en arbeid op nationaal niveau.

CBS StatLine (2022c). Landbouw; vanaf 1851.

CBS StatLine (2022d). Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken.

CBS StatLine (2022e). Energiebalans; aanbod en verbruik, sector.

CBS StatLine (2021a). Mineralenbalans landbouw.

CBS StatLine (2014). Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw, 1995-2008.

CBS StatLine (2021b). Gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; werkzame stof, gewas, toepassing.

CBS StatLine (2021c). Gewasbeschermingsmiddelen, selectie groene middelen.

CLO (2022). Ontwikkeling veestapel op landbouwbedrijven, 1980-2021.

Ghavam, S., Vahdati, M, Wilson, I.A.G. en Styring, P. (2021). Sustainable Ammonia Production Processes. Frontiers in Energy Research, 9, 1-19.

Jukema, G., Ramaekers, P. en Berkhout, P. (red.) (2021). De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband - editie 2021. Wageningen Economic Research en CBS.

Meer, R.W. van der (2022). Watergebruik in de land- en tuinbouw, 2020. Wageningen Economic Research, Factsheet.

Meer, R.W. van der (meerdere jaren). Watergebruik in de land- en tuinbouw, 2001-2011, 2012, 2013 en 2014, 2015 en 2016, 2017 en 2018 en 2019. Wageningen Economic Research, Factsheets.

Milieu Centraal (2022a). Biologisch eten: kies bewust.

Milieu Centraal (2022b). Soja.

Thomassen, M., Boer, I. de, Smits, M., Iepema, G. Calker, K. van, Werkman, R., Jansen, J. en ’s-Gravendijk, L. (2007). Krachtvoer heeft grote invloed op milieubelasting melkveehouderij. V-focus, februari, 20-22.

WUR - Agrimatie (2018). Afname aantal bedrijven met mestoverschot in 2017.

WUR – Agrimatie (2022). Voorzieningsbalansen.

WUR (2022a). Boeren zonder (kunst)mest, kan dat?. Longread.

WUR (2022b). Fosfaat. Dossier.

KNMI (2022). Overzicht van de neerslag en verdamping in Nederland.