Zoekresultaten

27 resultaten voor keyword:bestrijdingsmiddelen
27 resultaten voor keyword:bestrijdingsmiddelen

Pagina 1 van 2

Artikelen

Gebruik bestrijdingsmiddelen door gemeenten 2018

De oppervlakten in onderhoud worden opgevraagd bij de overheden maar zijn niet opgenomen in de statlinepublicatie. Hoeveelheden in kg per uitgezonderd gebruik zijn opgevraagd bij de overheden maar...

Cijfers

Landbouw gebruikt 5,7 miljoen kg chemische middelen

In 2016 heeft de landbouw 5,7 mln kg chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, 3,5 procent minder dan in 2012

Artikelen

Gebruik bestrijdingsmiddelen overheden fors gedaald

Nederlandse overheidsinstellingen zoals gemeenten, ProRail, waterschappen, provincies, defensie en Rijkswaterstaat, hebben in 2018 bijna 5 duizend kilogram bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Artikelen
Artikelen

Minder bestrijdingsmiddelen in groenteteelt

Tussen 2000 en 2008 is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de groenteteelt, in de open grond en onder glas, sterk gedaald.

Artikelen
Artikelen

Iets minder gewasbeschermingsmiddelen verkocht in 2019

In 2019 werd in Nederland 9,3 miljoen kilogram gewasbeschermingsmiddelen verkocht, iets minder (-1,4 procent) dan een jaar eerder.

Artikelen

Landbouw gebruikt minder gewasbeschermingsmiddelen

In 2020 gebruikte de landbouw 5 miljoen kg gewasbeschermingsmiddelen, ruim 11 procent minder dan in 2016. De dosering per hectare is sinds 2016 met 13,4 procent afgenomen, het aantal hectares nam toe...

Artikelen
Artikelen

Forse toename gebruik bestrijdingsmiddelen door gemeenten

De overheid heeft in 2005 bijna 54 duizend kg chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt bij het onderhoud van openbare terreinen. Dit is 12 duizend kg (28 procent) meer dan in 2001.

Artikelen

De verduurzaming van de landbouw – deel I: productie en verbruik

In dit artikel wordt vanuit milieuoogpunt gekeken naar de ontwikkeling van de productie en het verbruik van de Nederlandse landbouw in de afgelopen 25 jaar. Het artikel gaat in op het verbruik van...

Publicaties

Telers ontvangen vernieuwde enquête gewasbeschermingsmiddelen

Eens in de vier jaar publiceert het CBS cijfers over gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw.

Artikelen

Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof; 2011-2019

Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof per toepassingsgroepen en enkele stofnamen in 1000 kilogram over de periode 2011-2019.

Cijfers

Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof; 2011-2018

Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof per toepassingsgroepen en enkele stofnamen in 1000 kilogram over de periode 2011-2018.

Cijfers

Sterke toename biologische bestrijders in sierteelt

Bij de teelt van bloemen en sierplanten maken tuinders steeds meer gebruik van biologische bestrijders.

Artikelen

Verkoop gewasbeschermingsmiddelen afgenomen in 2018

In 2018 is in Nederland 9,4 miljoen kilogram chemische gewasbeschermingsmiddelen afgezet, 11,2 procent minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Minder middelen voor gewasbescherming verkocht

In 2015 is in Nederland 10 mln kg chemische gewasbeschermingsmiddelen afgezet. De vier jaar ervoor was dat nog 11 mln kg

Artikelen

Eerste uitkomsten gebruik bestrijdingsmiddelen in de landbouw, 2004

Enkele van de belangrijkste uitkomsten van het het reguliere onderzoek ‘Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw’.

Cijfers

Champignonteelt neemt verder af

In 2010 is de teelt van champignons afgenomen. Het aantal bedrijven dat champignons teelt is 175. In 2009 was het aantal telers nog 193. Vanaf 2000 is het aantal bedrijven ieder jaar afgenomen met...

Artikelen

Onderzoek gewasbescherming

Cijfers over gewasbestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw

Artikelen

Biologische gewasbescherming, 2000-2016*

Biologische gewasbescherming in de glasgroenteteelt in 2016. Met tevens cijfers hierover voor de tomaten-, komkommer- en paprikateelt.

Cijfers

Minder biologische bestrijding in glasgroenteteelt

In 2016 werd in 7 op de 10 glasgroentekassen biologische bestrijding toe gepast, in 2000 nog in vrijwel alle kassen.

Artikelen