Auteur: Charlotte Brand

De verduurzaming van de landbouw – deel I: productie en verbruik

Over deze publicatie

In dit eerste artikel wordt vanuit milieuoogpunt gekeken naar de ontwikkeling van de landbouw in de afgelopen 25 jaar. Hoe zien productie en verbruik, voor zover dit milieuconsequenties heeft, voor deze groeisector eruit? Bij milieurelevant verbruik gaat in dit artikel het om de inzet van (niet-hernieuwbare) energie, dierlijke mest en kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, water en veevoer. Het gebruik van kunstmest en dierlijke mest blijkt in deze periode te zijn gedaald. Het verbruik van niet-hernieuwbare energie en gewasbeschermingsmiddelen bleef min of meer gelijk. De productie ging omhoog. Er is dus wat dit betreft sprake van ontkoppeling: terwijl de productie stijgt, neemt het milieurelevante verbruik niet toe. In het tweede en laatste deel van deze reeks komen de landbouwemissies aan de orde.