De Nederlandse agrarische sector internationaal 2021

De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband - editie 2021
Deze publicatie beschrijft de ontwikkelingen in de Nederlandse handel in landbouwgoederen met het buitenland, zowel de import als de export, tot en met de eerste ramingen voor 2020. De publicatie beantwoordt vragen zoals: welke landbouwgoederen importeert en exporteert Nederland het meest en waar zit de grootste groei? Naar welke bestemmingen gaan en uit welke herkomstlanden komen de landbouwgoederen? Betreft de export wederuitvoer of Nederlandse makelij en hoe zit het met de onderliggende volume- en prijsontwikkelingen? En hoeveel verdient Nederland eigenlijk aan de export van Nederlandse landbouwgoederen? De publicatie gaan tenslotte ook uitgebreid in op actuele handelsonderwerpen: Brexit, agrologistiek en –transport en de rol van Nederland in de EU-intrahandel.
Dit betreft een gezamenlijke publicatie van Wageningen Economic Research en het CBS in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Deze publicatie verschijnt elk jaar in januari naar aanleiding van de landbouwbeurs Grűne Woche in Berlijn waar de minister van LNV de eerste landbouwexportcijfers van het voorgaande jaar bekendmaakt. Dit jaar zal de beurs vanwege de coronapandemie een ander karakter hebben en digitaal plaatsvinden.