Auteur: Hardy van de Ven (TNO), Hendrika Lautenbach (CBS), Mark Ramaekers (CBS), Gerben Hulsegge (TNO), Wouter van der Torre (TNO)

Zelfstandig ondernemers zonder personeel over hun bedrijfspositie

Wie zijn het meest positief en wie het minst?

Over deze publicatie

In dit gezamenlijke artikel van TNO en CBS zijn zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers) ingedeeld in groepen op basis van hun eigen oordeel over de bedrijfspositie. De bedrijfspositie is een inschatting van de financiële situatie van de onderneming en de mate waarin de zzp’er zich zorgen maakt over de toekomst van het bedrijf. Centraal in dit artikel staan de twee groepen die het meest negatief en de twee die het meest positief hierover oordelen. Zzp’ers met een creatief/taalkundig, commercieel, agrarisch of transportberoep en voornamelijk particuliere klanten oordelen het negatiefst. Zzp’ers in een technisch, dienstverlenend, administratief/bedrijfseconomisch of ICT-beroep oordelen het meest positief. De onderscheiden groepen zzp’ers verschillen met name in de inkomenspositie en ervaren arbeidsmarktzekerheid, en in mindere mate in de intrinsieke kwaliteit van het werk zoals werkdruk en autonomie.