Auteur: Hardy van de Ven (TNO), Hendrika Lautenbach (CBS), Mark Ramaekers (CBS), Gerben Hulsegge (TNO), Wouter van der Torre (TNO)
Zelfstandig ondernemers zonder personeel over hun bedrijfspositie

Referenties

Cazes, S., A. Hijzen en A. Saint-Martin (2015). Measuring and Assessing Job Quality: The OECD Job Quality Framework. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 174, OECD Publishing, Paris. 

CBS (2020). Materiële Welvaart in Nederland 2020. 

CBS StatLine (2019). Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken.

CBS Statline (2020). Arbeidsdeelname; kerncijfers.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale NJ: Erlbaum.

Commissie Regulering van Werk (2020). In wat voor land willen wij werken; naar een nieuw ontwerp voor de regulering van werk. Eindrapport. Den Haag.

Dirven, H. J., W. van der Torre en  S. van den Bossche (2017). Een slechte start en dan? De werksituatie van zelfstandig ondernemers met negatieve en positieve startmotieven. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 33(3), 286-302.

Freese, C en S.M.E. van den Groenendaal (2019). Het ervaren en reduceren van onzekerheid door zzp’ers. In Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt. De focus op zekerheid. (pp 147-174). CBS/TNO.

Rijksoverheid. (2015). IBO Zelfstandigen zonder personeel. Den Haag: Rijksoverheid.

ROA. (2019). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2024. Maastricht: ROA-R-2019/7.

Stiglitz, J., A. Sen en J.P. Fitoussi (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Parijs.

SER en RvC (2016). Verkenning arbeidsmarkt culturele sector. Den Haag: Sociaal-Economische Raad/Raad voor Cultuur.

SER en RvC (2017). Passie gewaardeerd. Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. Den Haag: Sociaal-Economische Raad/Raad voor Cultuur. 

Torre, W. van der, H.J. Dirven en H.A. van de Ven (2018). Zzp'ers en werknemers: ongelijkheid in kwaliteit van werk [Self-employed and employees: Inequality in job quality]. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 2, 34, 156-169.

Torre, W. van der, H. Lautenbach, H.A. van de Ven, B.J.M. Janssen, E.M.M. de Vroome, B. Janssen, W.E. Hooftman, H.J. Dirven en S.N.J. van den Bossche (2019). Zelfstandigen Enquête Arbeid 2019. Methodologie en globale resultaten, Leiden/Den Haag: TNO/CBS.

Ven, H.A. van de en W. van der Torre (2020). Rapportage: Trendanalyse Zelfstandige Enquête Arbeid/De zzp’er bestaat niet. Een eerste verkennende analyse. Leiden: TNO R11480 

Zandvliet, K., J. Gravesteijn, O. Tanis, R. Dekker, D. Skugor, en M. Meij (2013). ZZP tussen werknemer en ondernemer. opdracht van Ministerie van Economische Zaken.