Auteur: Tabellenbijlage
Zelfstandig ondernemers zonder personeel over hun bedrijfspositie

Tabellenbijlage

B1. Persoons- en bedrijfskenmerken zzp'ers, 20191)2)
TotaalCluster 1Cluster 2Cluster 3Cluster 4
%%%%%
Totaal100100100100100
Oordeel bedrijfspositie· Huidige financiële situatie redelijk tot (zeer) goed, geen zorgen over toekomst4929,7▼37,4▼60,4▲56,9∆
Oordeel bedrijfspositie· Huidige financiële situatie redelijk tot (zeer) goed, soms tot vaak zorgen over toekomst32,728,333,326,0∇30,7
Oordeel bedrijfspositie· Huidige financiële situatie matig tot slecht, geen zorgen over toekomst4,55,85,14,54,9
Oordeel bedrijfspositie· Huidige financiële situatie matig tot slecht, soms tot vaak zorgen over toekomst13,235,7▲22,4▲7,8∇7,3▼
Geslacht· Man62,548,5▼58,180,2▲63,8
Geslacht· Vrouw37,551,5▲41,919,8▼36,2
Leeftijd . 15-44 jaar37,843,534,136,935
Leeftijd . 45-54 jaar28,522,626,527,634,2∆
Leeftijd . 55 jaar of ouder33,733,939,4∆35,530,9
Hoogst behaalde onderwijsniveau· Laag 14,76,2▼24,6▲100▲4,3▼
Hoogst behaalde onderwijsniveau· Middelbaar 38,628,3▼420▼23,1▼
Hoogst behaalde onderwijsniveau· Hoog 46,765,6▲33,3▼0▼72,6▲
Type ondernemer zonder personeel· Producten2333,0▲100▲19,13,8▼
Type ondernemer zonder personeel· Eigen arbeid7767,0▼0▼80,996,2▲
Aantal opdrachtgevers/klanten· Geen2,51,34,32,62,6
Aantal opdrachtgevers/klanten· 1-319,310,0▼2,9▼14,2∇36,4▲
Aantal opdrachtgevers/klanten· 4-924,233,0▲3,0▼21,332,2▲
Aantal opdrachtgevers/klanten· 10-9937,547,1▲28,0▼42,9∆26,9▼
Aantal opdrachtgevers/klanten· 100 of meer16,48,6▼61,8▲191,88▼
Type opdrachtgever/klant· Vooral bedrijven/organisaties50,10▼0▼30,4▼100▲
Type opdrachtgever/klant· Vooral particulieren31,337,370,7▲45,0▲0▼
Type opdrachtgever/klant· Beide evenveel18,662,7▲29,3▲24,6∆0▼
Werkzaam als werknemer· Ja19,429,2▲21,912,7∇19

1) Percentages zijn getoetst met de Pearson χ²-test (horizontale vergelijkingen). Het contrast is subgroep vs ‘rest’ (gewogen deviatiecontrast). ▲ en ▼: p<0,05, significant hoge (lage) percentages (tweezijdig), én Cohen’s d is ten minste 0,20. Open pijltjes ∆ en ∇: eveneens significant, maar Cohen’s d is kleiner dan 0,20 (zie Technische toelichting).
2) Kolom totalen tellen niet altijd op tot 100% omdat categorie 'Onbekend' niet is weergegeven.

Bron: CBS/TNO

B2. Inkomenspositie zzp'ers, 20191)2)
TotaalCluster 1Cluster 2Cluster 3Cluster 4
%%%%%
Totaal100100100100100
Percentielgroep persoonlijk inkomen3)· 1-19%15,330,3▲31,2▲14,38,3▼
Percentielgroep persoonlijk inkomen3)· 20-39%15,622,0∆15,215,88,2▼
Percentielgroep persoonlijk inkomen3)· 40-59%18,820,622,92112,8∇
Percentielgroep persoonlijk inkomen3)· 60-79%20,815,918,924,720,6
Percentielgroep persoonlijk inkomen3)· 80-100%29,611,1▼11,7▼24,2∇50,2▲
Percentielgroep gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen3)· 1-19%12,624,0▲20,7▲14,48,0∇
Percentielgroep gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen3)· 20-39%10,915,7∆9,6146,9∇
Percentielgroep gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen3)· 40-59%16,813,118,818,713,1∇
Percentielgroep gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen3)· 60-79%21,722,522,428,6∆18,1∇
Percentielgroep gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen3)· 80-100%3824,8▼28,5▼24,3▼54,0▲
Inkomen partner· Partner heeft geen persoonlijk inkomen4,32,014,97,1∆5,5
Inkomen partner· Partner heeft persoonlijk inkomen71,156,2▼72,577,7∆70,4
Inkomen partner· Geen partner24,641,8▲22,715,2▼24,1

1) Percentages zijn getoetst met de Pearson χ²-test (horizontale vergelijkingen). Het contrast is subgroep vs ‘rest’ (gewogen deviatiecontrast). ▲ en ▼: p<0,05, significant hoge (lage) percentages (tweezijdig), én Cohen’s d is ten minste 0,20. Open pijltjes ∆ en ∇: eveneens significant, maar Cohen’s d is kleiner dan 0,20 (zie Technische toelichting).
2) Kolom totalen tellen niet altijd op tot 100% omdat categorie 'Onbekend' niet is weergegeven.
3) Voor de inkomensdata is gebruik gemaakt van gegevens uit 2017. De 2018- en 2019-inkomensgegevens waren tijdens het onderzoek voorlopig: zij bevatten geïmputeerde data omdat zelfstandigen later aangiftebelasting mogen doen. De indeling in kwintielgroepen verschilt met de gebruikelijke; voor meer uitleg over de inkomensbegrippen zie CBS (2020).

Bron: CBS/TNO

B3. Arbeidsmarktzekerheid zzp'ers, 20191)2)
TotaalCluster 1Cluster 2Cluster 3Cluster 4
%%%%%
Totaal100100100100100
Goede werkzekerheid· Tevreden79,254,2▼74,989,5▲81,6
Vrije keuze liever loondienst / zelfstandig ondernemer· In loondienst11,215,311,99,211,3
Vrije keuze liever loondienst / zelfstandig ondernemer· Als zelfstandig ondernemer88,884,788,190,888,7
Voorziening arbeidsongeschiktheid· Arbeidsongeschiktheidsverzekering23,26,0▼16,0∇36,5▲26,5∆
Voorziening arbeidsongeschiktheid· Verzekering via UWV2,231,41,44,7∆2,1
Voorziening arbeidsongeschiktheid· Broodfonds4,62,090▼1,67∇6,4∆
Voorziening arbeidsongeschiktheid· Spaargeld32,222,1▼15,8▼21,8▼45,4▲
Voorziening arbeidsongeschiktheid· Waarde bedrijf5,30,5▼8,13,62,8∇
Voorziening arbeidsongeschiktheid· Waarde woning10,19,33,9▼7,613,7∆
Voorziening arbeidsongeschiktheid· Andere voorziening 6,710,42,6∇4,38,4
Voorziening arbeidsongeschiktheid· Geen voorziening41,562,6▲62,8▲40,431,2▼

1) Percentages zijn getoetst met de Pearson χ²-test (horizontale vergelijkingen). Het contrast is subgroep vs ‘rest’ (gewogen deviatiecontrast). ▲ en ▼: p<0,05, significant hoge (lage) percentages (tweezijdig), én Cohen’s d is ten minste 0,20. Open pijltjes ∆ en ∇: eveneens significant, maar Cohen’s d is kleiner dan 0,20 (zie Technische toelichting).
2) Kolom totalen tellen niet altijd op tot 100% omdat categorie 'Onbekend' niet is weergegeven.

Bron: CBS/TNO

B4. Intrinsieke kwaliteit van het werk zzp'ers, 20191)
TotaalCluster 1Cluster 2Cluster 3Cluster 4
%%%%%
Autonomie· Regelmatig87,988,591,187,189,3
Kwantiatieve taakeisen (werkdruk)· Vaak of altijd25,823,227,329,126,0
Gevarieerd werk· Vaak of altijd78,296,4▲66,5▼64,1▼83,4∆
Bevlogenheid· Enkele keren per week of elke dag69,269,466,666,868,8
Leermotivatie· Zeer hoog37,343,434,524,7▼46,4▲
Gemakkelijk voldoen aan fysieke eisen werk· (Helemaal) mee eens85,589,381,780,7∇91,1∆
Gemakkelijk voldoen aan psychische eisen werk· (Helemaal) mee eens87,39085,68589,7∆
Algemene gezondheidstoestand· Goed of zeer goed82,679,182,479,684,7
Burn-out klachten (werkgerelateerde psychische vermoeidheid)· Ja8,110,46,67,78,5

1) Percentages zijn getoetst met de Pearson χ²-test (horizontale vergelijkingen). Het contrast is subgroep vs ‘rest’ (gewogen deviatiecontrast). ▲ en ▼: p<0,05, significant hoge (lage) percentages (tweezijdig), én Cohen’s d is ten minste 0,20. Open pijltjes ∆ en ∇: eveneens significant, maar Cohen’s d is kleiner dan 0,20 (zie Technische toelichting).
2) Kolom totalen tellen niet altijd op tot 100% omdat categorie 'Onbekend' niet is weergegeven.

Bron: CBS/TNO