Financiële gevolgen van verweduwing

Referenties

Bos, W. en R. Lok (2019). Herziening van de Inkomensstatistiek 2011. Den Haag/Heerlen/Bonaire: Centraal Bureau voor de Statistiek.
 
Brugging, J.W. en S. te Riele (2007). Inkomen en koopkracht van weduwen en weduwnaars. Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2007. 

CBS (2020). Welvaart in Nederland 2020. Den Haag/Heerlen/Bonaire: Centraal Bureau voor de Statistiek.

CBS StatLine (2019). Huwen en huwelijksontbinding; geslacht, leeftijd (31 december), regio

CBS StatLine (2020a). Koopkrachtontwikkeling personen; persoonskenmerken. Geraadpleegd op 26 januari 2021.

CBS StatLine (2020b). Welvaart van personen; kerncijfers. Geraadpleegd op 4 februari 2021.

CBS StatLine (2021). Schenkingen (waarvoor aangifte); kenmerken schenking, schenker en ontvanger. Geraadpleegd op 3 maart 2021.

Dela (2015). Bijna 80 procent van de Utrechters heeft geen testament. Dela, 2 april.

Everdingen, M. van, A. Fraterman, J. van Kampen, E.J. Slootweg, B. Starink, Y. van Straalen en M. Visser (2017). Nabestaandenpensioen. Versnipperde vormgeving vertroebelt risico’s. Netspar, Occasional 2017/06.

Kalmijn, M. en J. de Vries (2008). Levensloopveranderingen in inkomen. De rol van partnerschaps- en ouderschapstransities bekeken met gegevens uit belastingen. In: Mens & Maatschappij, jaargang 83, nr. 2.

SVB (2021). Anw home. Geraadpleegd op 18 januari 2021.