Herziening van de Inkomensstatistiek 2011

Paper cover lichtblauw
Dit artikel beschrijft welke veranderingen in het onderzoek naar de inkomensverdeling met ingang van 2011 zijn doorgevoerd en welk effect dit heeft gehad op de uitkomsten.
Vanaf 2011 wordt de Inkomensstatistiek gebaseerd op waarneming van het inkomen uit registraties bij de complete bevolking. Daarnaast zijn onder meer verbeteringen in het vaststellen van het inkomen doorgevoerd en zijn diverse indelingen herzien. Het besteedbaar inkomen per huishouden kwam hierdoor gemiddeld over de jaren 2011-2014 ruim 3500 euro hoger uit dan voorheen. De herziening leidde ook tot een neerwaartse bijstelling van het percentage huishoudens met een laag inkomen met 1,4 procentpunt.