Financiële gevolgen van verweduwing

Tabellenbijlage

Tabel 1. Persoonlijk inkomen (partner) 1) van gehuwden (x 1 000 euro), 2019*
ManManVrouwVrouw
Eigen inkomenInkomen partnerEigen inkomenInkomen partner
Tot AOW-leeftijd58,126,725,956,3
Vanaf AOW-leeftijd31,815,014,530,9
1) Nul-inkomens doen mee in het gemiddelde.