Conjunctuur en relatievorming en -ontbinding

Referenties

Beer, J. de (1993). Echtscheidingscijfer stijgt bij daling van consumentenvertrouwen. Maandstatistiek van de bevolking, 41 (9), 29–31.

Beer, J. de (2012a). Trouwen en scheiden in tijden van voor- en tegenspoed. Demos, Jaargang 28, Mei 2012. 

Beer, J. de (2012b). Crisis in de economie, crisis in relatie- en gezinsvorming? Bevolkingstrends, 12 november 2012. 

Brakel, M. van den, D. Herbers en K. Arts (2020). Financiële gevolgen van echtscheiding. Statistische Trends, 19 juni 2020. 

CBS (1936). Huwende mannen naar hunne sociale positie en leeftijd, in de jaren 1913, 1925, 1930 en 1935. Mededeling no. 1. CBS (Afdeling Bevolkingsstatistiek), ’s-Gravenhage.

CBS (2005). Toen en nu, conjunctuur en huwelijk. Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2005. 

CBS (4 juni 2020). Minder huwelijken gesloten tijdens coronacrisis. CBS-nieuwsbericht. 

CBS (20 april 2020). Grootste daling consumentenvertrouwen ooit. CBS-nieuwsbericht. 

CBS (23 maart 2020). Vertrouwen consument nagenoeg gelijk gebleven in maart. CBS-nieuwsbericht. 

Duin, C. van, S. te Riele en L. Stoeldraijer (2018). Huishoudensprognose 2018-2060: opmars eenpersoonshuishoudens zet door. Statistische Trends, 18 december 2018. 

Kalmijn, M., A. Loeve en D. Manting (2007). Income dynamics in couples and the dissolution of marriage and cohabitation. Demography 44 (1), 159-179. 

Lyngstad, T. H., en Jalovaara, M. (2010). A review of the antecedents of union dissolution. Demographic Research, 23, 257-292.