Conjunctuur en relatievorming en -ontbinding

Technische toelichting

De gegevens over huwenden zijn afkomstig van de bevolkingsstatistiek, en meer specifiek de jaarwerken over verbonden personen en verbintenissen. Informatie over gesloten huwelijken wordt afgeleid uit de Basisregistratie Personen, die dagelijks wordt bijgewerkt met nieuwe informatie. Voor dit artikel zijn analysebestanden gebruikt die gemaakt zijn met behulp van de programmatuur die vanaf 2010 gebruikt wordt zodat in alle jaren dezelfde informatie beschikbaar is. Daardoor komen de cijfers in dit artikel voor de jaren 1998–2009 niet overeen met de cijfers die gepubliceerd zijn op StatLine. De verschillen ontstaan voornamelijk doordat anders wordt omgegaan met nagekomen berichten. Soms komt informatie over een voltrokken huwelijk pas binnen na het jaar waarin de verbintenis is gesloten. Tot 2009 werd deze nagekomen informatie niet meegenomen, noch in het jaar van sluiting noch in het jaar erna. Vanaf 2010 werden bij een publicatiejaar ook de berichten over het voorgaande jaar meegenomen. Bij het samenstellen van de hier gebruikte bestanden zijn ook de nagekomen berichten van de jaren voor 2010 meegenomen. Hierdoor zijn er vooral meer huwelijkssluitingen dan nu vermeld op StatLine. Deze worden vaker dan partnerschappen in het buitenland gesloten. Deze huwelijken worden vaker pas later gemeld.

Bij het maken van de nieuwe bestanden zijn daarnaast de flitsscheidingen anders behandeld dan voorheen. Deze worden nu meegeteld bij de echtscheidingen. Daardoor komen partnerschappen die ontstaan na een omzetting vanuit een huwelijk niet meer in deze verbintenisgegevens voor.