Vertrouwen consument nagenoeg gelijk gebleven in maart

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
De stemming onder consumenten is in maart 2021 nagenoeg hetzelfde gebleven als een maand eerder, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -18, tegen -19 in februari 2021.

Met -18 lag het consumentenvertrouwen in maart ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-7). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd
jaarmaandsaldo (gemiddelde van de deelvragen)
2017april26
2017mei23
2017juni23
2017juli25
2017augustus26
2017september23
2017oktober23
2017november22
2017december25
2018januari24
2018februari23
2018maart24
2018april25
2018mei23
2018juni23
2018juli23
2018augustus21
2018september18
2018oktober15
2018november13
2018december9
2019januari1
2019februari-2
2019maart-3
2019april-3
2019mei-3
2019juni-1
2019juli1
2019augustus-1
2019september-2
2019oktober-1
2019november-2
2019december-2
2020januari-2
2020februari-2
2020maart-3
2020april-23
2020mei-31
2020juni-27
2020juli-26
2020augustus-29
2020september-28
2020oktober-30
2020november-26
2020december-20
2021januari-19
2021februari-19
2021maart-18

Stemming consumenten over economisch klimaat iets verbeterd

Consumenten waren in maart iets minder negatief over de economie dan in februari. De deelindicator economisch klimaat ging van -41 naar -39. Consumenten waren over de economie in de komende twaalf maanden minder negatief, maar over de economie in de afgelopen twaalf maanden negatiever.

Koopbereidheid fractie verbeterd

De koopbereidheid kwam in maart uit op -4, tegen -5 in februari. Consumenten oordeelden zowel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden als over de financiële positie in de afgelopen twaalf maanden hetzelfde als een maand eerder. De tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten iets minder ongunstig dan in februari.

Corona heeft een groot effect op het consumentenvertrouwen. Om ervoor te zorgen dat het niveau van de reeks en de seizoensinvloeden goed worden geschat, is het gebruikte tijdreeksmodel aangepast. Het gevolg hiervan is dat de nauwkeurigheid van de cijfers mogelijk lager is dan normaal.