Financiële gevolgen van echtscheiding

Referenties

Alejandro Perez, S., M. van den Brakel en W. Portegijs (2018). Welke gevolgen heeft ouderschap voor werk en economische zelfstandigheid. In: Portegijs, W. en M. van den Brakel (red.). Emancipatiemonitor 2018. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau/Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bouman, A.M. (2004), Vrouwen na scheiding fors in koopkracht terug. CBS, 1 juni 2004.

Brakel, M. van den en K. Arts (2017). Trends in de financiële gevolgen van echtscheiding voor man en vrouw. In: Sociaal economische trends 2017/03.

Brakel, M. van den en K. Gidding (2019). Hoe is de financiële welvaart verdeeld? Statistische Trends 2019.

Brakel, M. van den, K. Gidding en B. Huynen (2018). Financiële situatie van een- en tweeverdieners. Statistische Trends, augustus 2018.

CBS (2019a). Onderzoek naar deeltijdwerkers t.b.v. IBO-deeltijdwerk.

CBS (2019b). Welvaart in Nederland 2019. Den Haag/Heerlen/Bonaire: Centraal Bureau voor de Statistiek.

CBS (2019c). Vermogen van huishoudens opnieuw gestegen. CBS-nieuwsbericht, 18 november 2019.

CBS m/v-stat (2019). Inkomen en economische zelfstandigheid; persoonskenmerken.

CBS StatLine (2019a). Huwen en huwelijksontbinding; geslacht, leeftijd (31 december), regio.

CBS StatLine (2019b). Welvaart van personen; kerncijfers.

CBS StatLine (2019c). Economische zelfstandigheid personen 15 jaar tot AOW-leeftijd; kenmerken.

Herbers, D. en W. Portegijs (2018). Hoeveel vrouwen zijn economisch zelfstandig? In:Portegijs, W. en M. van den Brakel (red.). Emancipatiemonitor 2018. Den Haag: Sociaal enCultureel Planbureau/Centraal Bureau voor de Statistiek.

Kalmijn, M. en J. de Vries (2008). Levensloopveranderingen in inkomen. De rol van partnerschaps- en ouderschapstransities bekeken met gegevens uit belastingen. In: Mens & maatschappij, jaargang 83, nr. 2.

TK (2018). Principes in de praktijk. Emancipatienota 2018-2021. Tweede Kamer,vergaderjaar 2017/2018, 29 maart 2018, 30420 nr. 270.