Onderzoek naar deeltijdwerkers t.b.v. IBO-deeltijdwerk

Tabellen waarin verschillende aspecten van deeltijdwerk in Nederland aan bod komen t.b.v. de IBO-deeltijdwerk.

Deze tabellen zijn samengesteld in opdracht van het IBO-secretariaat deeltijdwerk (MinSZW, MinFin en MinOCW). Het gaat om 14 tabellen waarin verschillende aspecten van deeltijdwerk in beeld worden gebracht;

  • De impact van het krijgen van kinderen of scheiding op de arbeidsduur,
  • Belemmeringen om meer uren te gaan werken,
  • Arbeidsbelasting, stress en duurzame inzetbaarheid,
  • Kwaliteit van deeltijdwerk aan de boven- en onderkant,
  • Effect van deeltijdwerk op inkomen op de langere termijn,
  • Deeltijdwerk en afhankelijkheid van overheidsvoorzieningen,
  • Afwisseling tussen kleine deeltijdbanen en WW of bijstand.

Daarbij wordt ook een relatie gelegd met de economische zelfstandigheid van deeltijdwerkers.