Vrouwen na scheiding fors in koopkracht terug

De meeste mannen gaan er na een echtscheiding financieel op vooruit. Hun koopkracht stijgt gemiddeld met 7 procent. Vrouwen verliezen door een echtscheiding gemiddeld 23 procent aan koopkracht. Dit blijkt uit een analyse van het Inkomens Panel Onderzoek over de jaren 1989-2000 van het CBS.

Kinderen beïnvloeden verandering in koopkracht

Een echtscheiding heeft voor mannen en vrouwen verschillende financiële gevolgen. Dit hangt onder andere samen met de aanwezigheid van kinderen en van de vraag bij wie de kinderen wonen na de echtscheiding.

Koopkrachtverandering na echtscheiding voor echtparen zonder kind, 1989-2000

Koopkrachtverandering na echtscheiding voor echtparen zonder kind, 1989-2000

Als een echtpaar geen kinderen heeft, daalt de koopkracht van de vrouw én van de man na echtscheiding. Mannen gaan in dit geval gemiddeld 6 procent in koopkracht achteruit. Omdat mannen een gemiddeld hoger inkomen hebben, treft het verlies van het gemeenschappelijk inkomen vrouwen het sterkst. Zij gaan er gemiddeld 27 procent op achteruit.

Koopkrachtverandering na echtscheiding als het kind bij de moeder gaat wonen, 1989-2000

Koopkrachtverandering na echtscheiding als het kind bij de moeder gaat wonen, 1989-2000

In die gevallen waarin de kinderen na de scheiding bij de moeder blijven wonen, gaat de koopkracht van de man er gemiddeld 33 procent op vooruit, ondanks het feit dat hij partneralimentatie betaalt. De koopkracht van de vrouw daalt met 21 procent.

Zelfs als de kinderen na de echtscheiding bij de vader gaan wonen, neemt zijn koopkracht nog toe. Deze koopkrachtwinst is wel kleiner, 6 procent, dan het geval is als de kinderen bij de moeder gaan wonen.

Koopkrachtverandering na echtscheiding als het kind bij de vader gaat wonen, 1989-2000

Kinderloze vrouwen toch het beste af

Kinderloze vrouwen ondervinden de grootste koopkrachtdaling na echtscheiding. Maar zij hebben een beduidend hogere koopkracht dan gescheiden moeders. Dit komt omdat vrouwen met kinderen vóór de scheiding over het algemeen een lager inkomen hebben dan vrouwen zonder kinderen. Veel gescheiden moeders komen na de scheiding op bijstandsniveau terecht.

Anne Marthe Bouman