Inkomen van werkenden

Technische toelichting

De in deze beschouwing gepresenteerde statistieken voor de periode 2007 t/m 2017
hebben hun oorsprong in het Integrale Inkomens- en VermogensSysteem (IIVS).

De integrale inkomensgegevens voor de jaren 2011 t/m 2017 vormen een consistente tijdreeks. De gegevens voor 2011 t/m 2016 zijn definitief, die van 2017 zijn voorlopig. Om een tijdsvenster van tenminste tien jaren te verkrijgen zijn hieraan nog de oudere jaargangen 2007 t/m 2010 toegevoegd. Enkele methodologische trendbreuken konden hierbij niet worden vermeden; de laatste revisie van inkomensbegrippen van 2017, destijds ingevoerd met terugwerkende kracht vanaf statistiekjaar 2011, bemoeilijkt de longitudinale analyse.

Bij alle reeksen zijn inkomens omgerekend naar het prijspeil van 2017, op basis van de consumentenprijsindex (CPI)(CBS StatLine, 2019b).

Zie voor meer informatie:
Korte onderzoeksbeschrijving Integraal Inkomens- en vermogenssysteem.
Toelichting revisie inkomenscijfers vanaf statistiekjaar 2011 (pdf).