Inkomen van werkenden

Literatuur

Berg, H. van den, J. Erkens, L. Hoekema, L. Kösters, H. Muller, J. Nieuweboer, N. Pouwels-Urlings, M. Walthouwer en J. van der Zwan (2016). Werknemers en zelfstandigen:overeenkomsten en verschillen tussen CBS-cijfers. Sociaaleconomische trends, 2016/01.

Thor, J. van, W. Portegijs en B. Hermans (2018). Gaan vrouwen steeds meer werken? In:W. Portegijs, en M. van den Brakel (red.), Emancipatiemonitor 2018. CBS/SCP.

StatLine

CBS StatLine (2019a). Aantallen meewerkende gezinsleden
CBS StatLine (2019b). Consumentenprijsindex (CPI)