Inkomen van werkenden

2. Werknemers en zelfstandigen

Meeste werkenden zijn werknemers

Werknemers zijn veruit de grootste groep werkenden. Van de 7,5 miljoen mensen met vooral inkomen uit arbeid was voor 84 procent in 2017 loon als werknemer de voornaamste inkomensbron. Zo’n 12 procent had vooral inkomsten als zelfstandige zonder personeel en 4 procent als zelfstandige met personeel.

2.1 Aandeel werknemers en zelfstandigen onder werkenden, 2017*
CategorieAandeel
Werknemers84,15087122
Zzp'ers11,92946164
Zmp'ers3,919667135

Opmars van de zelfstandige zonder personeel

Bij werknemers en zelfstandigen met personeel was in de periode 2007 tot en met 2017 sprake van een soortgelijke ontwikkeling. Zowel het aantal werknemers als het aantal zmp’ers was in 2017, na een dip gedurende de economische recessie, weer terug op het peil van 2007. De groei van het aantal werkenden in deze periode komt dan ook geheel voor rekening van het aantal zelfstandigen zonder personeel. Dit aantal is tussen 2007 en 2017 vrijwel voortdurend gestegen. In 2017 waren er ruim 896 duizend zzp’ers, bijna een derde meer dan tien jaar eerder.

Opmars van de zelfstandige zonder personeel

De hier geschetste ontwikkelingen van het aantal werknemers en zelfstandigen zonder en met personeel zijn in lijn met de zelfrapportages vanuit de Enquête beroepsbevolking.

2.2 Ontwikkeling van het aantal werknemers en zelfstandigen1)
JaarWerknemers (2007=100)Zzp'ers (2007=100)Zmp'ers (2007=100)
2007100100100
2008101,4152085106,0911415102,5598859
2009100,6987581110,0796908101,0098972
201099,83755564107,798002199,71818387
201199,36172331113,5074533101,1898156
201298,61239335116,497933998,57208675
201397,07981405119,504031896,23112958
201496,28697023123,868540395,88575349
201596,94580651128,171009996,0054749
201697,9578738130,67578199,67379278
2017*99,63356673132,444107699,64924317
1) Door de revisie van inkomensbegrippen die vanaf 2011 werd ingevoerd, zijn de reeksen 2007-2010 en 2011-2017 niet helemaal vergelijkbaar.