Geslaagd! Profielen, vakken en cijfers van geslaagden

Literatuur

College voor Toetsen en Examens. (z.d.-a). Judicium cum laude - Examenblad. Geraadpleegd op 11 februari 2019.

College voor Toetsen en Examens. (z.d.-b). vwo in 2016 - Examenblad. Geraadpleegd op 11 februari 2019.

College voor Toetsen en Examens. (z.d.-c). havo in 2016 - Examenblad. Geraadpleegd op 11 februari 2019.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2019, 28 januari). Kamerbrief alternatieven transitieperiode rekenen. Geraadpleegd op 11 februari 2019. 

NOS. (2019, 5 februari). Tijd rekentoets voorbij, rekenen wordt onderdeel van wiskunde.Geraadpleegd op 11 februari 2019.