Geslaagd! Profielen, vakken en cijfers van geslaagden

1. Inleiding

Het voortgezet onderwijs wordt afgesloten met het eindexamen. Sinds 1999/’00 kiezen vwo- en havo-leerlingen in welk profiel ze eindexamen willen doen. Leerlingen in de theoretische leerweg van het vmbo (vmbo-t) kiezen ook een profiel. Bij elk profiel hoorteen ander vakkenpakket, maar in een aantal vakken doen alle leerlingen verplicht examen,ongeacht hun profielkeuze. Nederlands, Engels en Maatschappijleer zijn bijvoorbeeld verplicht voor alle vwo-, havo- en vmbo-t-leerlingen. Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen. De resultaten van beiden tellen mee voor het eindcijfer op de cijferlijst. In sommige vakken doen leerlingen alleen schoolexamen. Een onderdeel van het schoolexamen voor alle vwo-, havo- en vmbo-t leerlingen is het profielwerkstuk. In schooljaar 2014/’15 is de rekentoets ingevoerd voor vwo-, havo- en vmbo-leerlingen als onderdeel van het examenprogramma. Het resultaat komt op de cijferlijst te staan, maar telt niet mee voor het behalen van het diploma. Het kabinet had plannen om de rekentoets vanaf schooljaar 2019/’20 tijdelijk als schoolexamen mee te laten tellen voor het eindexamen, maar op 5 februari 2019 stemde de Tweede Kamer voor het afschaffen van de rekentoets in het voortgezet onderwijs.Rekenen zal worden geïntegreerd in het curriculum, zonder aparte rekentoets (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2019 en NOS, 2019).

In dit artikel staat de volgende vraag centraal: in welke profielen en vakken doen vwo-,havo- en vmbo-t-leerlingen examen en welke cijfers halen zij? Zijn er bijvoorbeeld verschillen tussen jongens en meisjes?

De beroepsgerichte leerwegen en de gemengde leerweg van het vmbo worden hier buitenbeschouwing gelaten, omdat bij deze leerwegen veel verschillende (beroepsgerichte)vakken voorkomen.

Met gegevens uit het Basisregister Onderwijs van DUO (Dienst uitvoering onderwijs) is eerst gekeken naar examenresultaten van alle vakken samen. Daarna wordt per onderwijssoort gekeken naar welke vakken geslaagden gevolgd hebben en de resultaten die zij haalden voor deze vakken.