Geslaagd! Profielen, vakken en cijfers van geslaagden

3. Eindexamencijfers per vak

3.1 Vwo

In het schooljaar 2016/’17 haalden ruim 34 duizend leerlingen een vwo-diploma. Voor dit diploma is een aantal vakken verplicht. Daarnaast zijn er per gekozen profiel twee of drie verplichte vakken. Naast de verplichte profielvakken moet een leerling één of twee profielkeuzevakken volgen en één vak in het vrije deel. Niet alle keuzevakken worden door alle scholen aangeboden. Vwo-leerlingen doen centraal schriftelijk eindexamen in acht vakken, namelijk Nederlands, Engels, een tweede vreemde taal, vier vakken uit het profieldeel (waaronder Wiskunde) en een vak in het vrije deel. De overige vakken sluiten leerlingen af met alleen het schoolexamen. Voor de vakken Culturele en kunstzinnige vorming en Lichamelijke opvoeding krijgen leerlingen een beoordeling (‘voldoende’ of ‘goed’); voor Maatschappijleer en Rekenen krijgen leerlingen een cijfer op hun cijferlijst. In het schooljaar 2016/’17 moest voor de rekentoets minimaal een 5 worden gehaald. Inmiddels is bekend dat de rekentoets wordt afgeschaft in het voortgezet onderwijs; rekenen zal worden geïntegreerd in het curriculum.

In het vierde leerjaar kiezen leerlingen een profiel. De keuze van het profiel bepaalt welke examenvakken verplicht zijn. Leerlingen kiezen uit vier profielen: Natuur en techniek, Natuur en gezondheid, Economie en maatschappij en Cultuur en maatschappij. Leerlingen kunnen ook twee profielen combineren. De combinatie van de profielen Natuur en techniek en Natuur en gezondheid is het populairst onder geslaagden, zowel bij jongens als bij meisjes. Ongeveer een derde van alle vwo’ers doet eindexamen in dit combinatieprofiel. Ruim 17 procent volgt het profiel Economie en maatschappij, dat vaker door jongens dan door meisjes gekozen wordt. De combinatie van het profiel Economie en maatschappij en het profiel Cultuur en maatschappij wordt vaker door meisjes dan door jongens gedaan. De grootste verschillen tussen jongens en meisjes zijn er bij het profiel Natuur en techniek, wat vaker door jongens wordt gevolgd en het profiel Cultuur en maatschappij, wat juist vaker door meisjes gevolgd wordt. Een combinatie tussen een Natuurprofiel en een Maatschappijprofiel wordt maar door weinig geslaagden gekozen.

In de vakken Nederlands, Engels en Maatschappijleer doen alle vwo-leerlingen examen. Wiskunde is ook voor alle examenkandidaten verplicht, maar afhankelijk van het gekozen profiel is dit Wiskunde A, B of C. Scheikunde is het meest gekozen vak buiten de voor iedereen verplichte vakken: 60 procent van de geslaagden deed examen in dit vak. Scheikunde is een verplicht vak voor leerlingen die het profiel Natuur en techniek of Natuur en gezondheid hebben gekozen. De profielen Natuur en techniek en Natuur en gezondheid samen én in combinatie worden ook door 60 procent van de vwo-geslaagden gekozen. In hoeverre vakken gevolgd worden hangt samen met de keuze voor het profiel waarbinnen bepaalde vakken verplicht zijn. Geschiedenis wordt door meer geslaagden gevolgd dan Aardrijkskunde. Geschiedenis is een verplicht vak binnen het profiel Economie en maatschappij en het profiel Cultuur en maatschappij. Aardrijkskunde is binnen deze profielen een keuzevak.

3.1.1 Geslaagden vwo naar profiel, 2016/’17*
OnderwijssoortJongensMeisjes
Natuur en techniek2525643
Natuur en gezondheid19323167
Natuur en techniek/
Natuur en gezondheid
60106380
Economie en maatschappij35462426
Cultuur en maatschappij5372113
Economie en maatschappij/
Cultuur en maatschappij
18573257
Combinaties natuur- en
maatschappijprofiel
3930


3.1.2 Top tien vakken1) geslaagden vwo, 2016/’17*
VakAantal geslaagden (1 000 geslaagden)
Scheikunde20,8
Natuurkunde19,3
Duits19,2
Biologie18,9
Economie18
Wiskunde B17,8
Wiskunde A15,8
Geschiedenis15
Frans12,8
Aardrijkskunde10,7
1) Exclusief de verplichte vakken Nederlands, Engels en Maatschappijleer.


Meisjes die geslaagd zijn voor het vwo halen gemiddeld een hoger eindcijfer voor Nederlands dan jongens: meisjes haalden gemiddeld een 6,7 en jongens een 6,4. Bij het vak Engels zijn de verschillen tussen jongens en meisjes klein: meisjes haalden gemiddeld een 7,1 en jongens 7,2. Ook bij de verschillende wiskundevakken verschilden de gemiddelde eindcijfers niet veel tussen jongens en meisjes.

Vwo-leerlingen volgen Wiskunde A, B of C. Bij Wiskunde A ligt de nadruk op statistiek en kansrekening en het gebruiken van differentiaalrekening. Bij Wiskunde B ligt de nadruk op analyse en meetkunde en bij Wiskunde C op statistiek en toegepaste analyse. De lesstof van Wiskunde C komt gedeeltelijk overeen met Wiskunde A. Sommige onderwerpen zijn afwijkend, differentiaalrekening is bijvoorbeeld geen onderdeel van Wiskunde C (College voor Toetsen en Examens, z.d.-b).

3.1.3 Gemiddelde eindcijfers geslaagden vwo, 2016/’17*
GeslachtJongensMeisjes
Nederlands6,396,66
Engels7,167,09
Wiskunde A6,96,98
Wiskunde B7,137,1
Wiskunde C6,516,54


Wiskunde B werd in 2016/’17 het vaakst gevolgd door geslaagden. Het is verplicht binnen het profiel Natuur en techniek, maar leerlingen binnen een ander profiel kunnen dit ook kiezen. Jongens volgen vaker Wiskunde B, meisjes volgen vaker Wiskunde A. Wiskunde C werd door ongeveer 3 procent van de geslaagden gevolgd. Het merendeel hiervan bestaat uit meisjes. Wiskunde C kan alleen door leerlingen van het profiel Cultuur en maatschappij gevolgd worden. Geslaagden die examen doen in Wiskunde C halen gemiddeld een lager eindcijfer dan geslaagden die Wiskunde A of B volgen. Dit geldt voor zowel jongens als meisjes.

Wiskunde D kan alleen gevolgd worden in combinatie met Wiskunde B, het is namelijk een verbreding op Wiskunde B. Leerlingen doen alleen schoolexamen in Wiskunde D en geen centraal schriftelijk examen. Wiskunde D werd door ruim 3 duizend geslaagden gevolgd; iets minder dan een derde bestond uit meisjes en twee derde uit jongens. Meisjes haalden met een 7,6 gemiddeld een iets hoger eindcijfer dan jongens, die gemiddeld een 7,4 halen.

3.1.4 Geslaagden vwo wiskunde, 2016/’17*
VakJongens (x 1 000)Meisjes (x 1 000)
Wiskunde A6,89,1
Wiskunde B9,58,2
Wiskunde C0,20,8
Wiskunde D2,21,0

Geslaagden met een natuurprofiel (Natuur en techniek; Natuur en gezondheid of een combinatie van deze profielen) haalden ongeveer even hoge cijfers voor Nederlands en Engels als geslaagden met een maatschappijprofiel (Economie en maatschappij; Cultuur en maatschappij of een combinatie of deze profielen).

3.1.5 Gemiddelde eindcijfers geslaagden vwo naar profiel, 2016/’17*
ProfielNatuurprofielMaatschappijprofiel
Nederlands6,526,54
Engels7,157,08

Tweede vreemde taal

Op het vwo is eindexamen doen in een tweede vreemde taal, naast Engels als eerste vreemde taal, verplicht. Op het gymnasium is dit Grieks of Latijn. Atheneum examenkandidaten kunnen kiezen uit Frans, Duits, Spaans, Russisch, Italiaans, Arabisch, Turks, Chinees of Fries, voor zover deze talen door de school worden aangeboden. Er zijn ook vwo-leerlingen, zowel op het gymnasium als het atheneum, die een derde vreemde taal kiezen als keuze vak in het vrije deel.

Duits is de meest gekozen taal door geslaagden op het vwo. Ruim 19 duizend geslaagden deden eindexamen Duits: 56 procent van alle geslaagden. Bijna 13 duizend kozen voor Frans, 37 procent van de geslaagden. Daarna volgen Latijn, Grieks en Spaans; 100 leerlingen slaagden voor hun examen met Chinees in hun vakkenpakket. In de overige talen worden werd in 2016/’17 door geen enkele geslaagde examen gedaan.

3.1.6 Geslaagden vwo voor vreemde talen1), 2016/’17*
TaalAantal geslaagden (x 1 000)
Duits19,2
Frans12,8
Latijn7
Grieks2,6
Spaans2,4
Chinees0,1
1) Exclusief Engels dat voor alle geslaagden verplicht is.


Zoals gezegd doen alle atheneumleerlingen (naast Engels) examen in een moderne vreemde taal, veelal Duits of Frans. Geslaagden met een maatschappijprofiel halen gemiddeld een hoger eindcijfer voor Duits en Frans dan geslaagden met een natuurprofiel. Voor Duits haalden geslaagden met een natuurprofiel gemiddeld een 6,0 en geslaagden met een maatschappijprofiel een 6,3. Voor Frans is dit een 6,1 voor geslaagden met een natuurprofiel en een 6,4 voor geslaagden met een maatschappijprofiel.

3.1.7 Gemiddelde eindcijfers geslaagden atheneum naar profiel, 2016/’17*
VakNatuurprofielMaatschappijprofiel
Duits5,976,32
Frans6,106,41


Er zijn regionale verschillen in het aandeel vwo-geslaagden dat kiest voor Duits. In Overijssel (66 procent) en Friesland (65 procent) deden geslaagden het vaakst examen Duits. In Noord-Holland deden geslaagden relatief het minst vaak examen Duits (48 procent).

3.1.8 Geslaagden vwo met Duits in het vakkenpakket, 2016/’17*
Gemeenteaandeel Duits (%)
Appingedam
Bedum57
Bellingwedde71
Ten Boer55
Delfzijl78
Groningen (gemeente)49
Grootegast
Haren41
Hoogezand-Sappemeer50
Leek48
Loppersum
Marum79
Almere47
Stadskanaal74
Slochteren66
Veendam79
Vlagtwedde80
Zeewolde64
Winsum42
Zuidhorn44
Dongeradeel52
Achtkarspelen76
Ameland
het Bildt
Franekeradeel86
Harlingen77
Heerenveen66
Kollumerland en Nieuwkruisland100
Leeuwarden55
Leeuwarderadeel75
Ooststellingwerf83
Opsterland71
Smallingerland70
Terschelling
Vlieland
Weststellingwerf72
Assen56
Coevorden70
Emmen70
Hoogeveen66
Meppel64
Littenseradiel64
Almelo58
Borne62
Dalfsen79
Deventer65
Enschede59
Haaksbergen84
Hardenberg77
Hellendoorn75
Hengelo (O.)65
Kampen59
Losser82
Noordoostpolder72
Oldenzaal68
Ommen83
Raalte81
Staphorst
Tubbergen69
Urk64
Wierden78
Zwolle55
Rijnwaarden82
Aalten50
Apeldoorn57
Arnhem50
Barneveld59
Beuningen65
Brummen61
Buren52
Culemborg63
Doesburg53
Doetinchem67
Druten60
Duiven65
Ede56
Elburg76
Epe78
Ermelo57
Geldermalsen59
Harderwijk69
Hattem40
Heerde76
Heumen49
Lochem59
Maasdriel66
Nijkerk66
Nijmegen44
Oldebroek62
Putten64
Renkum56
Rheden51
Rozendaal
Scherpenzeel87
Tiel51
Voorst55
Wageningen56
Westervoort62
Winterswijk80
Wijchen55
Zaltbommel64
Zevenaar57
Zutphen53
Nunspeet66
Dronten81
Neerijnen79
Amersfoort46
Baarn34
De Bilt51
Bunnik64
Bunschoten67
Eemnes45
Houten53
Leusden52
Lopik79
Montfoort59
Renswoude
Rhenen53
Soest39
Utrecht (gemeente)49
Veenendaal56
Woudenberg73
Wijk bij Duurstede70
IJsselstein64
Zeist60
Nieuwegein58
Aalsmeer45
Alkmaar55
Amstelveen40
Amsterdam37
Beemster80
Bergen (NH.)63
Beverwijk40
Blaricum61
Bloemendaal41
Castricum55
Diemen58
Edam-Volendam88
Enkhuizen58
Haarlem38
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Haarlemmermeer58
Heemskerk46
Heemstede41
Heerhugowaard62
Heiloo53
Den Helder71
Hilversum35
Hoorn57
Huizen56
Landsmeer49
Langedijk48
Laren (NH.)46
Medemblik62
Oostzaan48
Opmeer77
Ouder-Amstel43
Purmerend60
Schagen55
Texel100
Uitgeest54
Uithoorn42
Velsen36
Weesp53
Zandvoort38
Zaanstad55
Alblasserdam72
Alphen aan den Rijn49
Barendrecht55
Drechterland49
Brielle63
Capelle aan den IJssel56
Delft39
Dordrecht46
Gorinchem60
Gouda42
's-Gravenhage (gemeente)54
Hardinxveld-Giessendam88
Hellevoetsluis58
Hendrik-Ido-Ambacht48
Stede Broec60
Hillegom50
Katwijk47
Krimpen aan den IJssel57
Leerdam63
Leiden38
Leiderdorp48
Lisse44
Maassluis63
Nieuwkoop64
Noordwijk63
Noordwijkerhout44
Oegstgeest40
Oud-Beijerland60
Binnenmaas48
Korendijk61
Oudewater
Papendrecht72
Ridderkerk63
Rotterdam50
Rijswijk (ZH.)55
Schiedam44
Sliedrecht69
Cromstrijen55
Albrandswaard63
Westvoorne56
Strijen61
Vianen55
Vlaardingen58
Voorschoten54
Waddinxveen49
Wassenaar57
Woerden59
Zoetermeer57
Zoeterwoude
Zwijndrecht30
Borsele64
Goes45
West Maas en Waal67
Hulst61
Kapelle46
Middelburg (Z.)52
Giessenlanden56
Reimerswaal44
Zederik77
Terneuzen57
Tholen62
Veere61
Vlissingen75
Lingewaal72
De Ronde Venen55
Tytsjerksteradiel63
Aalburg67
Asten50
Baarle-Nassau
Bergen op Zoom44
Best46
Boekel
Boxmeer75
Boxtel51
Breda57
Deurne70
Pekela
Dongen53
Eersel65
Eindhoven56
Etten-Leur56
Geertruidenberg60
Gilze en Rijen60
Goirle47
Grave67
Haaren46
Helmond71
's-Hertogenbosch46
Heusden60
Hilvarenbeek52
Loon op Zand84
Mill en Sint Hubert68
Nuenen, Gerwen en Nederwetten67
Oirschot49
Oisterwijk60
Oosterhout56
Oss57
Rucphen62
Schijndel57
Sint-Michielsgestel42
Sint-Oedenrode67
Someren53
Son en Breugel55
Steenbergen64
Waterland48
Tilburg65
Uden67
Valkenswaard64
Veghel46
Veldhoven61
Vught43
Waalre65
Waalwijk63
Werkendam65
Woensdrecht54
Woudrichem49
Zundert83
Wormerland71
Onderbanken
Landgraaf73
Beek (L.)59
Beesel76
Bergen (L.)76
Brunssum71
Gennep70
Heerlen57
Kerkrade62
Maastricht54
Meerssen64
Mook en Middelaar68
Nederweert65
Nuth67
Roermond54
Schinnen76
Simpelveld71
Stein (L.)59
Vaals
Venlo60
Venray81
Voerendaal77
Weert60
Valkenburg aan de Geul58
Lelystad72
Horst aan de Maas81
Oude IJsselstreek63
Teylingen58
Utrechtse Heuvelrug62
Oost Gelre67
Koggenland51
Lansingerland58
Leudal54
Maasgouw65
Eemsmond52
Gemert-Bakel62
Halderberge80
Heeze-Leende69
Laarbeek65
De Marne
Reusel-De Mierden88
Roerdalen63
Roosendaal67
Schouwen-Duiveland60
Aa en Hunze68
Borger-Odoorn80
Cuijk66
Landerd72
De Wolden57
Noord-Beveland
Wijdemeren40
Noordenveld47
Twenterand37
Westerveld55
Sint Anthonis86
Lingewaard69
Cranendonck54
Steenwijkerland64
Moerdijk79
Echt-Susteren63
Sluis56
Drimmelen58
Bernheze44
Ferwerderadiel63
Alphen-Chaam92
Bergeijk63
Bladel63
Gulpen-Wittem68
Tynaarlo49
Midden-Drenthe62
Overbetuwe64
Hof van Twente75
Neder-Betuwe69
Rijssen-Holten76
Geldrop-Mierlo53
Olst-Wijhe54
Dinkelland71
Westland58
Midden-Delfland51
Berkelland64
Bronckhorst53
Sittard-Geleen42
Kaag en Braassem38
Dantumadiel60
Zuidplas60
Peel en Maas70
Oldambt66
Zwartewaterland77
Súdwest-Fryslân56
Bodegraven-Reeuwijk53
Eijsden-Margraten68
Stichtse Vecht55
Menameradiel57
Hollands Kroon69
Leidschendam-Voorburg64
Goeree-Overflakkee61
Pijnacker-Nootdorp43
Molenwaard74
Nissewaard73
Krimpenerwaard72
De Fryske Marren67
Gooise Meren49
Berg en Dal59
Montferland60
Menterwolde74

3.2 Havo

In het schooljaar 2016/’17 haalden 47 duizend examenkandidaten een havo-diploma. Havo-leerlingen doen centraal schriftelijk eindexamen in zeven vakken, de andere vakken worden afgerond met een schoolexamen. In tegenstelling tot het vwo is op de havo een tweede vreemde taal geen onderdeel van de vakken in het verplichte deel. De overige vakken binnen het verplichte deel zijn gelijk aan de verplichte vakken op het vwo. Binnen het profiel Cultuur en maatschappij is een tweede vreemde taal wel verplicht. De rekentoets telde in 2016/’17 niet mee op de havo, maar moest wel zijn afgelegd om het diploma te behalen. Inmiddels is bekend dat de rekentoets helemaal wordt afgeschaft in het voortgezet onderwijs; rekenen zal worden geïntegreerd in het curriculum.

Net als op het vwo kiezen havo-leerlingen in het vierde leerjaar een van vier profielen of een combinatie daarvan. Economie en maatschappij is het meest gevolgde profiel door havo-geslaagden, zowel door jongens als meisjes. Daarna volgt het profiel Natuur en gezondheid, dit profiel wordt door meer meisjes dan jongens gekozen. Natuur en techniek wordt juist vaker door jongens gevolgd. Het profiel Cultuur en maatschappij wordt vaker door meisjes dan door jongens gevolgd evenals de combinatie van het profiel Economie en maatschappij en profiel Cultuur en maatschappij. In vergelijking tot het vwo wordt het combinatieprofiel Natuur en Techniek/Natuur en gezondheid door havo-geslaagden minder vaak gekozen.

3.2.1 Geslaagden havo naar profiel, 2016/’17*
ProfielJongens (x 1 000)Meisjes (x 1 000)
Natuur en techniek3,10,6
Natuur en gezondheid3,75,8
Natuur en techniek/Natuur en gezondheid3,83,1
Economie en maatschappij10,69,0
Cultuur en maatschappij0,94,1
Economie en maatschappij/Cultuur en maatschappij0,41,9
Combinaties natuur- en maatschappijprofiel0,00,0


3.2.2 Top tien vakken1) geslaagden havo, 2016/’17*
VakGeslaagden (geslaagden)
Wiskunde A3160
Economie2840
Geschiedenis2750
Scheikunde2010
Biologie1990
Aardrijkskunde1590
Duits1470
Natuurkunde1450
Management en organisatie1360
Wiskunde B1280
1)Exclusief de verplichte vakken Nederlands, Engels en Maatschappijleer.


Net als op het vwo worden Nederlands, Engels en Maatschappijleer door iedereen gevolgd. Afhankelijk van het gekozen profiel is Wiskunde A of Wiskunde B verplicht. Bij het profiel Cultuur en maatschappij is Wiskunde geen verplicht vak. Niet alle havo-leerlingen doen dus examen in Wiskunde. Buiten de vakken in het verplichte deel is Wiskunde A het meest gekozen vak door havo-geslaagden. Daarna volgt Economie, dit is een verplicht vak binnen het profiel Economie en maatschappij en een profielkeuzevak binnen Cultuur en maatschappij.

Net als op het vwo halen meisjes gemiddeld een hoger eindcijfer voor Nederlands dan jongens. Meisjes halen gemiddeld een 6,6 en jongens een 6,3. Bij Engels, Wiskunde A en Wiskunde B zijn de verschillen tussen jongens en meisjes klein, maar op Wiskunde B na allen significant.

3.2.3 Gemiddelde eindcijfers geslaagden havo, 2016/’17*
VakJongensMeisjes
Nederlands6,276,61
Engels6,966,85
Wiskunde A6,536,44
Wiskunde B6,656,66

Wiskunde A wordt vaker gevolgd dan Wiskunde B, vooral door meisjes. Bij Wiskunde A ligt de nadruk op het analyseren van verbanden tussen grootheden in een toegepaste probleemsituatie en op statistiek. Bij Wiskunde B ligt de nadruk op analyse en meetkunde (College voor Toetsen en Examens, z.d.-c). Leerlingen die Wiskunde B volgen kunnen Wiskunde D als extra vak volgen. Wiskunde D is een verbreding op Wiskunde B waarin leerlingen alleen schoolexamen doen en geen centraal schriftelijk examen. Een kleine duizend geslaagden hebben Wiskunde D gekozen, een kwart hiervan bestaat uit meisjes.

3.2.4 Geslaagden havo wiskunde, 2016/'17*
VakJongens (x 1 000)Meisjes (x 1 000)
Wiskunde A14,317,3
Wiskunde B7,75,2
Wiskunde D0,70,2


Havo-geslaagden die een natuurprofiel (Natuur en techniek; Natuur en gezondheid of een combinatie van deze profielen) hebben gekozen halen ongeveer even hoge cijfers voor Nederlands en Engels als examenkandidaten die een maatschappijprofiel (Economie en maatschappij; Cultuur en maatschappij of een combinatie van deze profielen) hebben gekozen.

3.2.5 Gemiddelde eindcijfers geslaagden havo naar profiel, 2016/'17*
ProfielNatuurprofielMaatschappijprofiel
Nederlands6,396,5
Engels6,896,91

Tweede vreemde taal

Voor havo-examenleerlingen is een tweede vreemde taal alleen verplicht voor leerlingen die het profiel Cultuur en maatschappij hebben gekozen. De overige leerlingen kunnen een vreemde taal als profielkeuzevak (profiel Economie en maatschappij) of in het vrije gedeelte (profiel Natuur en Techniek of profiel Natuur en Gezondheid) volgen. Examenkandidaten havo kunnen kiezen uit Frans, Duits, Spaans, Russisch, Italiaans, Arabisch, Turks of Fries, voor zover deze talen door de school worden aangeboden. Chinees kan alleen op het vwo worden gevolgd. Duits en Frans zijn het meest gevolgd door geslaagden, bijna 15 duizend geslaagden volgden Duits en ruim 9 duizend Frans. Spaans wordt door ruim duizend geslaagden als examenvak gekozen. De overige talen werden door minder dan 50 geslaagden gevolgd.

3.2.6 Geslaagden havo voor vreemde talen1), 2016/'17*
VakAantal (x 1 000)
Duits14,7
Frans9,2
Spaans1,3
1) Exclusief Engels dat voor alle geslaagden verplicht is.


Zoals gezegd kunnen leerlingen met een natuurprofiel een tweede vreemde taal alleen in het vrije gedeelte volgen. Ruim 15 procent van de geslaagden met een natuurprofiel koos voor Duits en ruim 8 procent voor Frans. Leerlingen met een natuurprofiel halen ongeveer even hoge cijfers voor Duits en Frans als leerlingen met een maatschappijprofiel.

Geslaagden in de meeste grensprovincies met Duitsland doen relatief vaak examen in Duits. In Limburg is voor de meeste geslaagden Duits onderdeel van hun vakkenpakket. In Noord-Holland doen relatief weinig leerlingen examen Duits.

3.2.7 Geslaagden havo met Duits in het vakkenpakket, 2016/’17*
Gemeenteaandeel Duits (%)
Appingedam
Bedum
Bellingwedde
Ten Boer
Delfzijl33
Groningen (gemeente)32
Grootegast
Haren21
Hoogezand-Sappemeer41
Leek20
Loppersum37
Marum
Almere24
Stadskanaal21
Slochteren46
Veendam32
Vlagtwedde56
Zeewolde27
Winsum30
Zuidhorn30
Dongeradeel44
Achtkarspelen31
Ameland
het Bildt38
Franekeradeel52
Harlingen43
Heerenveen37
Kollumerland en Nieuwkruisland41
Leeuwarden34
Leeuwarderadeel38
Ooststellingwerf22
Opsterland45
Schiermonnikoog
Smallingerland35
Terschelling
Vlieland
Weststellingwerf21
Assen20
Coevorden38
Emmen32
Hoogeveen37
Meppel38
Littenseradiel
Almelo30
Borne35
Dalfsen40
Deventer31
Enschede31
Haaksbergen22
Hardenberg46
Hellendoorn24
Hengelo (O.)40
Kampen26
Losser36
Noordoostpolder30
Oldenzaal35
Ommen36
Raalte41
Staphorst45
Tubbergen45
Urk38
Wierden37
Zwolle39
Rijnwaarden43
Aalten56
Apeldoorn31
Arnhem34
Barneveld53
Beuningen43
Brummen27
Buren30
Culemborg22
Doesburg54
Doetinchem45
Druten54
Duiven43
Ede35
Elburg41
Epe48
Ermelo37
Geldermalsen29
Harderwijk36
Hattem34
Heerde43
Heumen29
Lochem40
Maasdriel53
Nijkerk29
Nijmegen31
Oldebroek40
Putten35
Renkum36
Rheden43
Rozendaal
Scherpenzeel47
Tiel29
Voorst27
Wageningen33
Westervoort40
Winterswijk47
Wijchen43
Zaltbommel36
Zevenaar30
Zutphen39
Nunspeet43
Dronten34
Neerijnen30
Amersfoort26
Baarn20
De Bilt36
Bunnik39
Bunschoten48
Eemnes
Houten34
Leusden27
Lopik23
Montfoort33
Renswoude
Rhenen30
Soest27
Utrecht (gemeente)24
Veenendaal33
Woudenberg31
Wijk bij Duurstede42
IJsselstein20
Zeist41
Nieuwegein22
Aalsmeer22
Alkmaar29
Amstelveen20
Amsterdam23
Beemster53
Bergen (NH.)33
Beverwijk26
Blaricum30
Bloemendaal33
Castricum37
Diemen20
Edam-Volendam35
Enkhuizen39
Haarlem26
Haarlemmerliede en Spaarnwoude38
Haarlemmermeer32
Heemskerk28
Heemstede31
Heerhugowaard30
Heiloo32
Den Helder32
Hilversum20
Hoorn40
Huizen26
Landsmeer
Langedijk34
Laren (NH.)
Medemblik24
Oostzaan
Opmeer
Ouder-Amstel
Purmerend29
Schagen18
Texel69
Uitgeest25
Uithoorn24
Velsen25
Weesp
Zandvoort37
Zaanstad26
Alblasserdam36
Alphen aan den Rijn22
Barendrecht28
Drechterland31
Brielle21
Capelle aan den IJssel29
Delft21
Dordrecht30
Gorinchem40
Gouda16
's-Gravenhage (gemeente)30
Hardinxveld-Giessendam23
Hellevoetsluis23
Hendrik-Ido-Ambacht44
Stede Broec26
Hillegom39
Katwijk27
Krimpen aan den IJssel33
Leerdam26
Leiden22
Leiderdorp25
Lisse27
Maassluis22
Nieuwkoop24
Noordwijk30
Noordwijkerhout30
Oegstgeest28
Oud-Beijerland38
Binnenmaas28
Korendijk53
Oudewater32
Papendrecht36
Ridderkerk36
Rotterdam28
Rijswijk (ZH.)36
Schiedam26
Sliedrecht32
Cromstrijen33
Albrandswaard25
Westvoorne17
Strijen
Vianen20
Vlaardingen26
Voorschoten39
Waddinxveen25
Wassenaar38
Woerden30
Zoetermeer20
Zoeterwoude
Zwijndrecht29
Borsele30
Goes33
West Maas en Waal39
Hulst39
Kapelle
Middelburg (Z.)36
Giessenlanden29
Reimerswaal18
Zederik41
Terneuzen27
Tholen30
Veere41
Vlissingen28
Lingewaal45
De Ronde Venen28
Tytsjerksteradiel40
Aalburg40
Asten25
Baarle-Nassau
Bergen op Zoom19
Best24
Boekel36
Boxmeer30
Boxtel23
Breda34
Deurne28
Pekela
Dongen28
Eersel28
Eindhoven25
Etten-Leur31
Geertruidenberg33
Gilze en Rijen24
Goirle22
Grave43
Haaren30
Helmond28
's-Hertogenbosch33
Heusden34
Hilvarenbeek16
Loon op Zand36
Mill en Sint Hubert33
Nuenen, Gerwen en Nederwetten26
Oirschot
Oisterwijk31
Oosterhout30
Oss27
Rucphen39
Schijndel36
Sint-Michielsgestel40
Sint-Oedenrode23
Someren27
Son en Breugel28
Steenbergen
Waterland33
Tilburg24
Uden50
Valkenswaard28
Veghel31
Veldhoven31
Vught38
Waalre23
Waalwijk27
Werkendam35
Woensdrecht
Woudrichem24
Zundert32
Wormerland31
Onderbanken40
Landgraaf38
Beek (L.)40
Beesel29
Bergen (L.)46
Brunssum48
Gennep
Heerlen40
Kerkrade50
Maastricht38
Meerssen48
Mook en Middelaar33
Nederweert35
Nuth45
Roermond43
Schinnen43
Simpelveld77
Stein (L.)38
Vaals79
Venlo52
Venray38
Voerendaal50
Weert27
Valkenburg aan de Geul44
Lelystad36
Horst aan de Maas47
Oude IJsselstreek58
Teylingen31
Utrechtse Heuvelrug40
Oost Gelre41
Koggenland22
Lansingerland35
Leudal39
Maasgouw25
Eemsmond44
Gemert-Bakel16
Halderberge21
Heeze-Leende33
Laarbeek22
De Marne
Reusel-De Mierden54
Roerdalen35
Roosendaal31
Schouwen-Duiveland24
Aa en Hunze21
Borger-Odoorn36
Cuijk41
Landerd39
De Wolden33
Noord-Beveland
Wijdemeren16
Noordenveld20
Twenterand32
Westerveld39
Sint Anthonis24
Lingewaard38
Cranendonck35
Steenwijkerland37
Moerdijk28
Echt-Susteren33
Sluis56
Drimmelen38
Bernheze27
Ferwerderadiel
Alphen-Chaam
Bergeijk25
Bladel42
Gulpen-Wittem57
Tynaarlo28
Midden-Drenthe24
Overbetuwe34
Hof van Twente35
Neder-Betuwe40
Rijssen-Holten38
Geldrop-Mierlo29
Olst-Wijhe41
Dinkelland40
Westland23
Midden-Delfland24
Berkelland31
Bronckhorst34
Sittard-Geleen35
Kaag en Braassem27
Dantumadiel40
Zuidplas28
Peel en Maas29
Oldambt32
Zwartewaterland50
Súdwest-Fryslân24
Bodegraven-Reeuwijk26
Eijsden-Margraten43
Stichtse Vecht31
Menameradiel43
Hollands Kroon19
Leidschendam-Voorburg40
Goeree-Overflakkee24
Pijnacker-Nootdorp17
Molenwaard37
Nissewaard28
Krimpenerwaard31
De Fryske Marren38
Gooise Meren33
Berg en Dal39
Montferland35
Menterwolde59

3.3 Vmbo-t

Bijna 48 duizend leerlingen haalden in het schooljaar 2016/’17 een diploma in de theoretische leerweg van het vmbo (vmbo-t). Vmbo-t-leerlingen doen centraal schriftelijk examen in minimaal zes vakken. Dit zijn Nederlands, Engels, twee profielvakken en twee vakken in het vrije deel. Om door te kunnen stromen naar de havo moet een leerlingen in zeven vakken examen hebben gedaan op het vmbo-t. Leerlingen moeten de rekentoets hebben afgelegd, maar deze telt niet mee voor het halen van het diploma. Inmiddels is bekend dat de rekentoets helemaal wordt afgeschaft in het voortgezet onderwijs; rekenen zal worden geïntegreerd in het curriculum.

Nederlands en Engels zijn verplichte examenvakken voor alle vmbo-t-leerlingen. Wiskunde is alleen voor examenkandidaten die het profiel Techniek of Landbouw hebben gekozen een verplicht eindexamenvak. Wiskunde was het meest gevolgde vak door geslaagden, 89 procent van de geslaagden volgde Wiskunde. Jongens (93 procent) volgden iets vaker Wiskunde dan meisjes (85 procent). De meeste vmbo-t-examenkandidaten kiezen dus voor Wiskunde. Voor examenkandidaten met het profiel Zorg en Welzijn of het profiel Economie is Wiskunde een profielkeuzevak.

3.3.1 Top tien vakken1) geslaagden vmbo-t, 2016/’17*
VakAantal leerlingen (1 000 geslaagden)
Wiskunde42,7
Economie36,5
Biologie28
Duits19,6
Geschiedenis19,5
Natuur- en scheikunde 115,9
Aardrijkskunde14,5
Natuur- en scheikunde 210,5
Frans5,5
Kunstvakken II beeldende vakken-tekenen5,1
1) Exclusief de verplichte vakken Nederlands, Engels en Maatschappijleer.


Meisjes haalden gemiddeld een hoger eindcijfer voor Nederlands dan jongens: 6,6 tegenover 6,2. Bij Engels en Wiskunde zijn de verschillen in eindcijfer tussen jongens en meisjes kleiner, maar nog steeds significant.

Op het vmbo-t is een tweede vreemde taal niet verplicht. Examenkandidaten die het profiel Economie hebben gekozen, kunnen een tweede vreemde taal als profielkeuzevak volgen. De overige leerlingen kunnen een tweede vreemde taal binnen de vrije ruimte volgen. Bijna 20 duizend vmbo-t geslaagden deden eindexamen Duits, 41 procent van de geslaagden. Ruim 5 duizend geslaagden volgden Frans, ruim 11 procent.

3.3.2 Gemiddelde eindcijfers geslaagden vmbo-t, 2016/'17*
VakJongensMeisjes
Nederlands6,256,63
Engels6,916,85
Wiskunde 6,646,57


3.3.3 Vreemde talen1) geslaagden vmbo-t, 2016/'17*
VakAantal leerlingen (x 1 000)
Duits19,6
Frans5,5
Spaans0,3
Fries0,1
1) Exclusief Engels dat voor alle geslaagde verplicht is.

In grensgemeenten met Duitsland deden relatief veel vmbo-t-geslaagden Duits. In de provincie Limburg is dit aandeel het hoogst. Ook in het oostelijk deel van Gelderland deden relatief veel vmbo-t-geslaagden examen Duits en in de Randstad relatief weinig. In Noord-Holland werd het minst examen gedaan in Duits.