Zoekresultaten

5 resultaten voor keyword:afgestudeerden
5 resultaten voor keyword:afgestudeerden

Voorsorteren op gezinsleven?

Centrale vraag is of vrouwen met een partner vaker dan mannen minder uren gaan werken vóór de komst van een kind, en ook vaker dan nog thuiswonende of alleenstaande vrouwen. Dit is onderzocht door de...

Publicaties

Mbo-schoolverlaters vanuit de bbl op de arbeidsmarkt

Hoe vergaat het mbo’ers die een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) hebben afgerond op de arbeidsmarkt? Hebben de afgestudeerden betaald werk en vonden ze het gevolgde onderwijs in het...

Publicaties

Geslaagd! Profielen, vakken en cijfers van geslaagden

Profielen, vakken en cijfers van geslaagden in vwo, havo en vmbo-t

Publicaties

Welke historische tijdreeksen heeft het CBS over onderwijs?

historische tijdreeksen van het CBS over onderwijs

FAQ's

Pilot arbeidsmarktsituatie naar opleidingsachtergrond

Dashboard pilot actuele arbeidsmarktsituatie naar opleidingsachtergrond, 2019-2020

Overig