Geslaagd! Profielen, vakken en cijfers van geslaagden

Bijlage: Vakken per onderwijssoort en profiel

Vwo

Verplicht deel

Centraal schriftelijke examen:
-Nederlandse taal en literatuur
-Engelse taal en literatuur
-Moderne vreemde taal bij atheneum. Bij het gymnasium Latijn of Grieks
Schoolexamen:
-Maatschappijleer
-Culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Bij het gymnasium is dit klassieke culturele vorming. (voldoende of goed)
-Lichamelijke opvoeding (voldoende of goed)
- Rekenen (cijfer telt niet mee voor diploma)

Profiel deel

Natuur en techniek
-Wiskunde B
-Natuurkunde
-Scheikunde
-Keuze uit: natuur, leven en technologie; informatica; biologie of wiskunde D
Natuur en gezondheid
-Wiskunde A (of B)
-Biologie
-Scheikunde
-Keuze uit: natuur, leven en technologie; aardrijkskunde of natuurkunde
Economie en maatschappij
-Wiskunde A (of B)
-Economie
-Geschiedenis
-Keuze uit: bedrijfseconomie;
aardrijkskunde; maatschappijwetenschappen of moderne vreemde taal
Cultuur en maatschappij
-Wiskunde C (of A of B)
-Geschiedenis
-Keuze uit: kunstvakken; filosofie of moderne vreemde taal
-Keuze uit: aardrijkskunde; maatschappijwetenschappen of economie
Vrije deel
-Keuzevak

Havo

Verplicht deel

Centraal schriftelijke examen:
-Nederlandse taal en literatuur
-Engelse taal en literatuur

Schoolexamen:
-Maatschappijleer
-Culturele en kunstzinnige vorming (CKV) (voldoende of goed)
-Lichamelijke opvoeding (voldoende of goed)
-Rekenen (cijfer telt niet mee voor diploma)

Profiel deel

Natuur en techniek
-Wiskunde B
-Natuurkunde
-Scheikunde
-Keuze uit: natuur, leven en technologie; informatica of biologie of wiskunde D
Natuur en gezondheid
-Wiskunde A (of B)
-Biologie
-Scheikunde
-Keuze uit: natuur, leven en technologie; aardrijkskunde of natuurkunde
Economie en maatschappij
-Wiskunde A (of B)
-Economie
-Geschiedenis
-Keuze uit: bedrijfseconomie;
aardrijkskunde; maatschappijwetenschappen of moderne vreemde taal
Cultuur en maatschappij
-Geschiedenis
-Moderne vreemde taal
-Keuze uit: kunstvakken; filosofie of moderne vreemde taal
-Keuze uit: aardrijkskunde; maatschappijwetenschappen of economie
Vrije deel
-Keuzevak

Vmbo-t

Verplicht deel

Centraal schriftelijke examen:
-Nederlands
-Engels
Schoolexamen:
-Maatschappijleer
-Lichamelijke opvoeding (voldoende of goed)
-Keuze uit: beeldende vorming; muziek; dans of drama.
-Rekenen (cijfer telt niet mee voor diploma)

Profiel deel

Techniek
-Wiskunde
-Natuur- en scheikunde 1
Zorg en Welzijn
-Biologie
-Keuze uit: wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer 2
Economie
-Economie
-Keuze uit: Frans; Duits of wiskunde
Landbouw
-Wiskunde
-Keuze uit: natuur- en scheikunde 1 of biologie
Vrije deel
-Twee keuzevakken