Covid-vaccinatiestatus en sterfte

Literatuur

CBS. (2023). Oversterfte en doodsoorzaken in 2020 tot en met 2022 | CBS