Covid-vaccinatiestatus en sterfte

4. Conclusie

Het hanteren van een andere definitie voor vaccinatiestatus ‘gevaccineerd’, waarbij geen rekening wordt gehouden met de wachttijd na vaccinatie, resulteert in een vergelijkbaar sterftebeeld voor zowel overlijden aan COVID-19 als non-COVID-19 als wanneer de wachttijd wel wordt meegenomen.

Wanneer sterfte niet gemeten wordt na de volledige afronding van de basisserie, maar er gekeken wordt naar het overlijden van niet volledig gevaccineerde personen direct na vaccinatie dan resulteert dit in een hoger aantal COVID-19-overlijdens aan het begin van de eerste vaccinatiecampagne.

Van belang is dat de onzekerheidsmarges rondom de gestandaardiseerde sterftecijfers aan het begin van de eerste vaccinatiecampagne dermate groot zijn dat geen zinvolle conclusies getrokken kunnen worden voor die periode.