Auteur: Math Akkermans, Elianne Derksen, Mathilde Kennis
Jeugdige verdachten en slachtoffers van criminaliteit

Bijlage D. Referenties

Akkermans, M., Derksen, E, Kloosterman, R., Moons, E. en Wingen, M. (2023). Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend gedrag 2022. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum/Den Haag/Heerlen/Bonaire: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Akkermans, M., Kloosterman, R., Moons, E., Reep, C. en Tummers-van der Aa, M. (2022) Veiligheidsmonitor 2021. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

Akkermans, M., Arends, J., Derksen, E. en Reep, C. (2023). Online Veiligheid en Criminaliteit 2022. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

Brakel, M. en Gidding, K. van den (2019). Hoe is financiële welvaart verdeeld? Statistische Trends, december 2019.

Brand, C., Derksen, E., Verkooijen, L. en Vissers, W. (2022). In: Mooij, M. de, Dieleman, D., Houdt, K. van en Mattijssen, L. (reds.), Integratie en Samenleven (pp 130-149). Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS (2023, 24 februari). Drie jaar corona in cijfers. CBS nieuwsbericht.

CBS Jeugdmonitor StatLine (2023). Verdachten van 12 tot 25 jaar; delictgroep, persoonskenmerken.

CBS StatLine (2023a). Vervolging en berechting misdrijven.

CBS StatLine (2023b). Verdachten; delictgroep, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond.

Dieleman, D., Gaalen, R. van en Regt, S. de (2020). In: Mooij, M. de, Dieleman, D. en Regt, S. de (reds.), Jaarrapport Integratie 2020 (pp 157-189). Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

Fernandez Beiro, L., Mooren, F. van der en Vries, R. de (Reds.). (2023). Jaarrapport 2023 Landelijke Jeugdmonitor. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

Mooij, M de, Dieleman, D., Regt, S. de (Reds.). (2020). Jaarrapport Integratie 2020. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

Kessels, R. (2023). Monitor jeugdcriminaliteit 2023. Jeugdige verdachten van misdrijven; ontwikkelingen tot 2023. Den Haag: WODC/CBS. Cahier 2023-13

Reep, C. en Oudhof, K. (2009). Wie kwaad doet, kwaad ontmoet? Over de samenhang van slachtofferschap en daderschap. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen.

Rokven, J., Ruiter, S. en Tolsma, J. (2013). Dader, slachtoffer, of beiden? De samenhang tussen daderschap en slachtofferschap onderzocht. Jeugddelinquentie in de virtuele wereld: Een nieuw type daders of mogelijkheden voor traditionele daders. Tijdschrift voor Criminologie, 55, 3, 278-298.