Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend gedrag

© ANP / helenevanrijn.nl
Prevalentie van huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag onder de bevolking van 16 jaar en ouder in Nederland in 2022.
Bevolkingsonderzoek naar de prevalentie van slachtofferschap van huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag in 2022, uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek in opdracht van het WODC. Bevat cijfers over de jaarprevalentie van slachtofferschap, aangevuld met cijfers over plegers, gevolgen voor slachtoffers, en contacten van slachtoffers naar aanleiding van hun ervaringen.