Auteur: Bo Hoogerwerf, Chantal Blom, Roel Delahaye

Circulaire economie en de Sustainable Development Goals

Over deze publicatie

De SDG’s zijn internationaal afgesproken duurzaamheidsindicatoren die op verschillende beleidsterreinen betrekking hebben. Een ander beleidsterrein dat steeds meer aandacht in Nederland krijgt is de transitie naar een circulaire economie. In zowel de Europese Green Deal als in het nieuwe Nederlandse regeerakkoord wordt circulaire economie genoemd als een belangrijk middel om klimaatdoelstellingen te halen. Klimaatdoelstellingen zijn ook onderdeel van de SDG’s.

Door circulaire economie als middel te gebruiken om klimaatdoelstellingen te halen draagt CE dus ook bij aan de SDG doelen. Met name voor SDG’s gerelateerd aan energie, productie, consumptie en afval. Daarnaast zijn er ook raakvlakken met andere SDG doelen, zoals bijvoorbeeld SDG 3 ‘Goede gezondheid en welzijn’ en SDG 15 ‘Leven op het land’.

Doordat vanuit verschillend beleid wordt ingezet op zowel de SDG’s als op circulaire economie is informatie over hoe deze verschillende invalshoeken elkaar positief of negatief kunnen beïnvloeden steeds belangrijker. De resultaten van een onderzoek hiernaar worden in dit rapport door het CBS gepubliceerd.