Auteur: Bo Hoogerwerf, Chantal Blom, Roel Delahaye
Circulaire economie en de Sustainable Development Goals

1. Inleiding

Zowel de Sustainable Development Goals (SDG’s) als de Circulaire Economie (CE) heeft tot doel om een transitie naar een duurzame maatschappij te bewerkstelligen. Beiden zijn echter ontwikkeld vanuit een andere invalshoek. De SDG’s zijn politiek gekozen doelen die op een mondiaal niveau toepasbaar moeten kunnen zijn. CE is een middel om de (Nederlandse) economie zo te structureren dat er minder primaire grondstoffen nodig zijn. In dit rapport onderzoeken we de relatie tussen CE en de SDG’s en hoe ze elkaar beïnvloeden.

Dit rapport bespreekt eerst de achtergrond van CE en de SDG’s en diept vervolgens de relatie uit. Per relevant SDG-doel wordt onderzocht hoe CE bijdraagt aan het behalen van dit SDG-doel maar ook wat de SDG’s kunnen zeggen over de transitie naar een CE in Nederland. Daarbij worden de synergieën en afruilen tussen CE en SDG’s meegenomen. Het rapport eindigt met conclusies en aanbevelingen voor aanvullende indicatoren die zowel CE als de SDG doelen monitoren.